Merkez Açı – Çevre Açı

11.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

12.SORU


Çözüm için Tıklayınız.

13.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

14.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.) 11) Yandaki [AB] çaplı çemberin merkezi O noktasıdır. m(OED) 32 C,D,E doğrusal CD DE Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) kaç derecedir? A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 E) 33 ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net Merkezden gelen doğru kirişi eşit bölmüşse, burada dik açı yapmıştır. Yani, m(ODE) 90 dir. ODE üçgeninin iç açıları toplamına göre, m(DOE) 32 90 180 m(DOE) 122 180 m(DOE) 58 dir. Bunun gördüğü yay, m(AE) 58 olur. Merkezden kirişe indirilen dikme, yayların da eşit bölünmesine neden olur. Buna göre, m(CA) 58 dir. 58 Bunu gören çevre açı m(ABC) 29 dir. 2 Cevap : A Not: 12) Yandaki [AB] çaplı yarım çemberin merkezi O noktasıdır. m(ADO) 24 m(DAC) 34 Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) kaç derecedir? A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 ÇÖZÜM: AO OD olduğundan (yarıçap) AOD üçgeni ikizkenar üçgendir. Bu nedenle, m(OAD) 24 dir. m(BAC) 24 34 58 dir. Bu sebeple, m(ACB) 90 dir. ABC üçgeninin Not: Çapı gören çevre açı 90° dir. iç açıları toplamından 58 90 180 148 180 32 dir. Cevap : E 13) Yandaki [AB] çaplı çemberin merkezi O noktasıdır. [AB] [CD] AO CD Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) kaç derecedir? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net AO r ise, CD r dir. Çemberin merkezinden kirişi indirilen dikme, bu kirişi iki eş parçaya bölerdi. Buna göre, r CE dir. 2 [AC] yi çizersek, m(BCA) 90 olur. Çünkü çapı gören çevre açı 90 idi. ABC dik üçgen r inde yükseklik , taban 2r oldu. 2 1 Yani yükseklik, tabanın ü kadar. 4 Bu durum 15 – 75 – 90 üçgeninde olurdu. Buna göre, açısı 15 dir. (75 olamaz çünkü küçük olan açı ABC açısıdır. Böyle olmasaydı, yüksek lik B noktasına daha yakın olurdu.) Cevap : A 14) Yandaki [AB] çaplı çemberin merkezi O noktasıdır. C,B,D doğrusal AC OD m(BOD) 24 Yukarıdaki verilere göre, m(BAC) kaç derecedir? A) 32 B) 36 C) 38 D) 42 E) 46 ÇÖZÜM: m(ACB) 90 dir (çapı gören çevre açı). O noktasından, [BC] ye dikme indirelim. AC 2k olsun. OE k olur (orta taban). OD AC idi. Yani AC 2k dır. O halde, ODE üçgeni bir 30 – 60 – 90 üçgenidir. Çünkü, dik kenarla rdan biri hipotenüsün yarısı. O halde, m(ODE) 30 dir. m(OBE) 30 24 54 dir. 90 54 36 buluruz. Cevap: B

Yorum yapın