Mantık (Fen Lisesi Ek)

Bu bölümde  Mantık Fen Lisesi müfredatı için 7 ek soru bulunmaktadır. Sorularınızı çözdükten sonra düşündüğünüz şıkka tıklayarak doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer soruları çözmekte zorlanırsanız; kolay anlaşılır detaylı çözümlere “Çözüm için Tıklayınız” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. İyi Çalışmalar…

 

1.SORU

Çözüm için Tıklayınız.


2.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

3.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

4.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

5.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

6.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

7.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.

 

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

Mantık Fen Lisesi 1) Şekildeki elektrik devresine karşılık gelen bileşik önerme aşağıdakilerden hangisidir? A) p q r s t w B) p q r s t w C) p q r s t w D) p q r s t w E) p q r s t w Çözüm: Devreye baktığımızda p, q, r birbirilerine paralel bağlanmış, s ise bunlara seri bağlanmış. p q r s B Not : Elektrik devresinde paralel bağlama ” ” bağlacı ile; Seri bağlama ” ” bağlacı ile gösterilir. unlara paralel olarak t ve w bağlanmış. Bu ikisi kendi arasında seri bağlanmış. p q r s t w Cevap : C 2) p q r s bileşik önermesine ait elektrik devresi aşağıdakiler￾den hangisidir? Çözüm: p q r s önermesinde q r ifadesi q ve r anahtarlarının seri bağlandığını ifade eder. p q r önermesinde p, q r ye paralel bağlanır. p q r s Son olarak s anahtarları hepsine seri bağlanır. Cevap : B 3) p q’ r’ s 0 önermesi veriliyor. Buna göre; p q r s önermesine ait elektrik devresi aşağıdakilerden hangisidir? Mantık Fen Lisesi Çözüm: 1 0 1 1 0 0 i N p q’ r’ s 0 p q’ 1 , q’ 1 ise q 0 dır. r’ s 0 , r’ 0 ise r 1 p 1, q 0, r 1, s 0 olur. Şimdi verilen i ot : Elektrik devresinde anahtar kapalıysa önerme doğ f ru, açksa önerme yan adey lıştır. yazalım. p q r s 1 0 1 0 q ve r anahtarları seri bağlanıyor. p ikisine paralel bağlanıyor. s ise p q r bileşik önermesine seri bağlanıyor. C, D, E şıkları bu şekilde bağlanmış. Şimdi anahtar konumlarına dikkat edelim. p ve r önermelerinde anahtar kapalı olmalı, q ve s önermelerinde anahtar açık olmalı Cevap : D 4) I. p p’ q q II. q’ p p q III. p p’ p p’ önermelerinden hangileri totolojidir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II, III Çözüm: Mantık Fen Lisesi Bir önerme, bileşenlerinin tüm doğruluk değerleri için doğru oluyorsa bu bileşik önermeye totoloji denir. Bir önerme, bileşenlerinin tüm doğruluk değerleri için yanlış oluyorsa bu bileşik önermeye çelişki Ya da farklıyken Ancak ve ancak ise ikisi aynıyken 1 dir. zıtken 0 dır. 1 dir. Ancak ve ancak aynıyken 1 dir. I. Totoloji II. Totoloji d p p’ q q 0 1 1 q’ p p eni q q’ ‘ p p q q p p q p q r 1 . q p Farklıyken Farklıyken 0 dır. 1 dir. III. p p’ p p’ 1 0 0 III. Çelişki Cevap : B 5) Aşağıdaki önermelerden hangisi ne totoloji ne de çelişkidir? A) p q p q B) p q p q’ C) p p q p’ p’ q D) p q q p E) p’ q q’ p Çözüm: p q ‘ ikisi birbirinini değiline eşittir. İkisinden biri kesinlikle 1 olduğundan 1′ e denktir. p’ q p’ q ‘ ikisi birbirinini değiline eşittir. bir p q p q p q p q ‘ 1 p q p Totolo q’ p’ q p’ q ji i 1 biri 0 olduğundan sonuç 0 dır. Burası kesinlikle p dir. Burası kesinlikle p’ dir. p 1 olsa 1 e, p 0 olsa p’ 1 olsa 1 e, p’ 0 olsa 0 a denk olur. 0 a d ‘ 0 p p q p’ p’ q Çelişki enk olur. p’ q nun karşıt tersi Bir önerme karşıt tersine denktir. p p’ 0 p q q p p q 1 ya da 0 p’ q q Çelişk Ne totoloj i Totoloji i Ne çelişki ‘ p 1 Cevap : D 6) “İki asal sayının toplamı çift sayıdır” teoreminin ispatı 2, çift bir asal sayıdır. 2 dışındaki asal sayılar tek sayıdır. 2 ile diğer asal sayıların toplamı tektir. Şeklinde ispatlanmıştır.Buna göre teoremin ispatında hangi yöntem kullanılmıştır? A) Çelişki Yöntemi B) Tüme varım Yöntemi C) Karşıt ters Yöntemi D) Olmayana Ergi Yöntemi E) Aksine örnek yöntemi Çözüm: İki asal sayının toplamı çift sayıdır”” teoreminin ispatı 2 çift bir asal sayıdır. 2 dışındaki asal sayılar tek sayıdır. 2 ile diğer asal sayıların toplamı tektir. Teorem ispatlanırken koşulu sağlamayan bir örnek verilerek yanlışlığını ispatlama yöntemine, aksine örnek yöntemi denir. Cevap : E 7) İki sayı aralarında asal ise EBOB’ları 1 dir. önermesinin doğruluğunu ispat etmek isteyen Ali, “İki sayının EBOB ları 1 değil ise sayılar aralarında asal değildir.” önermesinin doğruluğunu ispat ediyor. Ali’nin kullandığı ispat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çelişki Yöntemi B) Tüme varım Yöntemi C) Tümden gelim Yöntemi D) Olmayana Ergi Yöntemi E) Aksine örnek yöntemi Çözüm: Mantık Fen Lisesi İki sayı aralarında asal ise EBOBları 1 dir. önermesinin karşıt tersi “İki sayının EBOB ları 1 değil ise sayılar aralarında asal değildir. önermesidir.” Bir önermenin karşıt tersi kendisine denktir. Bir önermeyi karşıt tersinden yola çıkarak ispat etme yöntemine Olmayana Ergi Yöntemi denir. Cevap : E

 

Yorum yapın