Küre

11.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

12.SORU


Çözüm için Tıklayınız.

13.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

14.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

15.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

16.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.) 11) Yandaki dik silindirin içinde 5 tane eş küre bulunmaktadır. Bu küreler birbirlerine ve silindir yüzeylerine temas etmektedirler. 3 Bir kürenin yarıçapı 1 cm olduğuna göre, silindirin hacmi kaç cm tür? A) 12 2 3 B) 12 4 3 C) 16 4 3 D) 12 6 3 E) 16 8 3 ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net Üstteki 3 küre merkezi arasında eşkenar üçgen oluşur. Bunun yüksekliği 3 cm dir (30 – 60 – 90 üçgeni). Buna göre, silindirin yüksekliği 1 1 1 3 1 4 3 cm dir. Kürelerin yarıçaplarını kullanarak, silindirin tab 2 3 an çapını da bulabiliriz. Çap 4 cm olduğuna göre, taban yarıçapı 2 cm dir. O halde silindirin hacmi, .2 (4 3) 16 4 3 cm tür. Cevap : C 12) Alt taban yarıçapı 3 cm olan kesik konininin içinde tabanlarına ve yan yüzeylerine doku￾nacak şekilde bir küre vardır. 2 Kürenin yüzey alanı 96 cm olduğuna göre, kesik koninin üst taban yarıçapı kaç cm dir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 ÇÖZÜM: 2 Kürenin yüzey alanı 96 cm ise, 4 2 R 96 2 R 24 R 2 6 cm dir. Küre ile kesik koninin kesitini şekildeki gibi alabiliriz. Bir ikizkenar yamuk ve buna teğet bir çember elde ederiz. Çemberin dışındaki bir noktadan teğet noktalarına çizilen uzunluklar birbirine eşit olacağı için 3 ve 3, r ve r uzunlukarını şekilde yazabiliriz. Daha sonra, dikme indirerek r yi bulabiliriz. 2 2 2 2 Pisagor yaparsak, (r 3) 4 6 (r 3) r 6r 9 2 96 r 6r 9 96 12r r 8 cm dir. Cevap : B 13) 2 Taban kenarı 3 cm ve yüksekliği 4 cm olan bir kare dik prizmayı içine alan en küçük hacimli kürenin yüzey alanı kaç cm dir? A) 34 B) 36 C) 48 D) 50 E) 54 ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net 2 2 2 Kürenin çapı en az prizmanın cisim köşegeni kadar olmalıdır. Cisim köşegeni 3 3 4 9 9 16 34 cm dir. 34 Kürenin yarıçapı cm dir. O halde, 2 küreni 2 34 n yüzey alanı 4 2 4 34 4 2 34 cm dir. Cevap : A 14) Şekildeki dik silindirin ve koninin yüksekliği, yarım kürenin yarıça￾pına eşittir. 3 2 Bu cismin hacmi 128 cm olduğuna göre, yüzey alanı kaç cm dir? A) 32 8 2 B) 48 16 2 C) 64 16 2 D) 48 24 2 E) 64 8 2 ÇÖZÜM: 3 3 2 2 Silindir Yarım küre Koni 3 3 3 Şekildeki cismin hacmi 128 cm ise 4 r 3 r .r r .r 128 2 3 2 1 r r r 128 3 3 2 3 r 128 3 r 64 r 4 cm dir. Şimdi yüzey alanını hesaplayalım. 2 Silindir Koni Yarım küre 2 4 .4 2 4.4 .4.4 2 32 32 16 2 2 64 16 2 cm dir. Cevap: C 15) Yarıçapı 6 br olan bir küreden şekildeki gibi merkez açısı 60 olan bir küre dilimi çıkarılıyor. 2 2 2 2 Buna göre, kalan cismin yüzey alanındaki değişim nasıl olur? A) 24 br azalır B) 18 br azalır C) değişmez D) 12 br artar E) 36 br artar ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net 2 Küresel yüzeyde 60 lik azalma olur. 60 4 .6 360 6 Nis.36 6 6 2 24 br azalır. İki tane yarım daire yüzey eklenir. 2 2 .6 2 2 2 36 br eklenir. O halde, yüzey alanı 36 24 12 br artar. Cevap: D 16) O merkezli kürenin üst yarısından merkez açısı 40 olan bir dilim çıkarılıyor. 3 3 Çıkarılan parçanın hacmi 10 cm olduğuna göre, ilk baştaki kürenin hacmi kaç cm idi? A) 60 B) 80 C) 120 D) 150 E) 180 ÇÖZÜM: 3 Aynı derecede alttan da parça çıkarılsaydı, çıkarılan parçanın hacmi 2.10 20 cm olurd u. Bu kısım, tüm kürenin 40 si olduğuna göre 360 tamamı 20 9 40 3 20.9 180 cm tür. Cevap: E  

Yorum yapın