Açılar, Esas Ölçü

Bu bölümde Açılar, Esas Ölçü ile ilgili 17 adet soru bulunmaktadır. Sorularınızı çözdükten sonra düşündüğünüz şıkka tıklayarak doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer soruları çözmekte zorlanırsanız; kolay anlaşılır detaylı çözümlere “Çözüm için Tıklayınız” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. İyi Çalışmalar…

 

1.SORU

Çözüm için Tıklayınız.


2.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

3.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

4.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

5.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

6.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

7.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

8.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

9.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

10.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.

 

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

TRİGONOMETRİ -1 (11.SINIF) – (AÇILAR, ESAS ÖLÇÜ) www.matematikkolay.net 1) Yukarıda gösterilen yönlü açılarla ilgili; 1. açı pozitif, 2. açı negatif yönlü bir açıdır. 1.açının başlangıç kenarı [OB ışınıdır. 2.açıyı CDE açısı olarak ifade edebiliriz. I. II. III. 2.açının bitim kenarı [CD ışınıdır. öncüllerinden hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III C) I ve IV D) II, III ve IV E) I ve III IV. ÇÖZÜM: Saatin dönme yönü negatif, tersi pozitif kabul edilir. 1. açı, saatin dönme yönüne ters olduğu için pozitiftir. 2.açı ise negatiftir. I. öncül doğru. 1.açının başladığı kenar [OB ışınıdır, II. ö Not: ncül doğru. 2.açının başlanıç kenarı [ED ışını olduğu için bu açıyı EDC açısı olarak isimlendirmek gerekir. III. öncül yanlış. 2.açının bitim kenarı [CD ışını değil, [DC ışınıdır. Işının isimlendirmesi y anlış verilmiştir. Çünkü ışınların başlangıcı bir nokta olup, diğer ucu açıktır. IV. öncül yanlış. Cevap : A 2) 76542” lik açı kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? A) 22 14′ 40” B) 19 16′ 32” C) 21 15′ 42” D) 21 16′ 44” E) 20 14′ 02” ÇÖZÜM: 1 derece 60 dakikadır. (1 60′) 1 dakika 60 saniyedir. (1′ 60”) Dolayısıyla 1 3600” dir. İlk önce 3600’e bölüp, dereceyi bulalım. 76542 3600 _ 7200 21 21 Not: derece 4542 _ 3600 942 Şimdi 942 saniyenin kaç derece ettiğini bulalım. 942 60 _ 60 15 15 dakika 342 _ 300 42 42 saniye O halde 76542” 21 15′ 42” dir. Cevap : C 3) 12 15′ 22” lik açı kaç saniyedir? A) 22154 B) 32176 C) 36207 D) 43202 E) 44122 ÇÖZÜM: 12 12.3600” 43200” dir. 12′ 15.60 900” dir. 22” ile hepsini toplayalım. 43200” 900” 22” 44122” yapar. Cevap: E 4) www.matematikkolay.net m(A) 75 12′ 34” m(B) 32 20′ 46” ölçüleri veriliyor. Buna göre, m(A) m(B) toplamı kaçtır? A) 97 32′ 20” B) 107 33′ 20” C) 107 31′ 80” D) 105 32′ 70” E) 108 33′ 50” ÇÖZÜM: İlk önce, aynı türleri kendi arasında toplayalım. 75 12′ 34” 32 20′ 46” 107 32′ 80” Saniye 60 tan fazla olduğu için dakika kısmına 1 ekleyelim. Geri kalanı saniyeye bırakalım. 107 33′ 20” olur. Cevap: B 5) m(A) 45 32′ 24” m(B) 22 40′ 36” ölçüleri veriliyor. Buna göre, m(A) m(B) farkı kaçtır? A) 23 08′ 12” B) 22 72′ 12” C) 22 41′ 48” D) 22 51′ 48” E) 23 32′ 28” ÇÖZÜM: Çıkartmaya sağdan başlayacağız. Çıkartma yaparken, üstteki açıda yeterli görünmeyen bir miktar varsa, soldan bir tane alıp buraya 60 ekleriz. 45 32′ 24” 45 31′ 84” _ 22 40′ 36” _ 22 40′ 36′ 44 91′ 84” ‘ _ 22 40′ 36” 48” 22 51′ 48” Cevap : D 6) Bir ABC üçgeninde m(A) 25 42′ 58” m(C) m(B) 76 54′ 24” olduğuna göre, kaçtır? 2 A) 39 21′ 18” B) 38 41′ 19” C) 38 52′ 32” D) 39 05′ 24” E) 40 12′ 23” ÇÖZÜM: İlk önce m(A) m(B) toplamını bulalım. 25 42′ 58” 76 54′ 24” 101 96′ 82” 101 97′ 22” 102 37′ 22” Şimdi bunu 180 den çıkararak, C açısını bulalım. 180 00′ 00” _ 102 37′ 22′ 179 59’ 60” ‘ _ 102 37′ 22” 77 22′ 38” olur. m(C) 77 22′ 38” Şimdi bu açının yarısını bulalım. İlk önce her terimi 2’ye bölelim. 38,5 11′ 19” olur. Yarım derece 30 dakika olduğundan, b unu dakikaya ekleyelim. 38 41’ 19” olur. Cevap: B 7) www.matematikkolay.net 7 Ölçüsü olan açının derece cinsinden değeri kaç- 5 tır? A) 144 B) 168 C) 186 D) 240 E) 252 ÇÖZÜM: 180 yerine 180 yazarak bulabiliriz. 7 7. 180 5 36 5 252 dir. Cevap : E D: derece, R: radyan olmak üzere D R dir. 180 Not: 8) Ölçüsü 120 olan açının radyan cinsinden değeri kaç- tır? 2 3 4 5 4 A) B) C) D) E) 3 4 5 4 3 ÇÖZÜM: D R 120 180 2 180 3 R 2 3R 2 R tür. 3 Cevap: A 9) 1 A , a noktası birim çembere ait bir nokta ise, 2 a nın negatif değeri kaçtır? 1 2 2 3 5 A) B) C) D) E) 2 3 2 2 2 ÇÖZÜM: 2 2 2 2 2 2 Birim çember, merkezi (0, 0) noktası olan 1 br yarı – çaplı çemberdir. Denklemi x y 1 dir. 1 a 1 2 1 3 3 a 1 a a dir. 4 4 2 3 Negatif değeri dir. Cevap: D 2 10) Birim çember üzerinde, başlangıç kenarı [Ox ve ölçüsü 135 olan yayın bitim noktasının koordinatları aşağı- dakilerden hangisidir? 2 2 2 2 2 2 A) , B) , C) , 2 2 2 2 2 2 D) 2 2 2 , E) 1, 2 2 2 ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net Başlangıç kenarı olan pozitif x ekseninden 135 pozitif yönde gidersek, şekildeki gibi A noktasına geliriz. AOB üçgeni 45-45-90 üçgeni olduğundan, koordinat￾larını buradan hesaplayabiliriz. Birim çember 2 den dolayı hipotenüs 1 dir. İkizkenarların uzunluklarına a diyelim. 1 2 a= dir. 2 2 2 A noktasının apsisi= dir. Çünkü negatif x 2 eksenindedir. 2 Ordinatı ise pozitiftir. dir. Buna göre, 2 A noktasının ko 2 2 ordinatları , dir. 2 2 Cevap : C

Açılar, Esas Ölçü” üzerine 14 yorum

    • bosver hikmet dersi bırak gel benim yanımda sanayide çalış yorucu ama para var gel uglum dayın senin geleceğini düsünüyor

  1. Dakikayı saate çevirme olayında 60 a bölünce kalan bize saniyeyi verir bölüm kısmını bir daha 60 a bölünce yeni oluşan bölüm kısmı bize dereceyi kalan kısım dakikayı verir öğrencilere bu şekilde aktarıyorum

Yorum yapın