9 ile bölünebilme

Soru Sor sayfası kullanılarak Bölünebilme konusu altında 9 ile bölünebilme ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


8.SORU


9.SORU


10.SORU


11.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.


Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Telif: Çözümler, sitemiz tarafından hazırlanmış olup izinsiz yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

2a35 dört basamaklı doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan tek doğal sayı olduğuna göre, a nın alabi – leceği kaç farklı değer var dır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 www.matematikkolay.net 9 ile böl. kuralı: rakamları toplamı 9’un katı olmalıdır. x tek rakam olsun.(9 hariç) 2 a 3 5 9k x y :       Çözüm 1 Çift azabiliriz. 10 a 9k x 1 a 9k x a 9k x 1 (x 9 olamayacağı için, x 1 8 olamaz) a 9k {0,2,4,6} k 0 için a 0,2,4,6 olabilir. k 1 için a 9 olabilir. Doğru Cevap : E şıkkı 5 olmalıdır. Bulduğumuz sa                    yılar : 2035, 2235, 2435, 2635, 2935 11 A sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 53 tür. Buna göre A² 4A 8 toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9   www.matematikkolay.net A sayısın rakamları toplamı 53 ise A sayısının 9 ile bölümünden kalan; 53 9 45 5 8 Bize verilen ifadede A :  Çözüm       2 2 2 A 2 2 2 2 2 yerine 8 yazabiliriz. A 4A 8 A 4A 4 4 A 2 4 8 2 4 10 4 10’un 9 ile bölümünden kalan 1’dir. 1 4 1 4 5 bulunur.                   36   4a iki basamaklı bir doğal sayıdır. 6. 4a çarpımı 9 ile tam bölünebiliyor ise, a nın ala – bileceği değerler toplamı kaçtır? www.matematikkolay.net 3’ün katı 3’ün katı olmalı 6 . (4a) 4a sayısının 3’ün katı olması yeterlidir. 42,45,48 sayıları 3’ün katıd Çözüm: ır. a 2,5,8 olabilir. a değerleri toplamını 2 5 8 15 buluruz.      43 2a1 ve b75 üç basamaklı sayılardır. 2a1.b75 çarpımı 9 ile tam bölündüğüne göre, a b toplamı en az kaçtır? A) 0 B) 3 C) 5 D) 6 E) 9  İki sayıdan biri 9’un katı ise, çarpımları 9’a tam bölünür. 2a1 2 a 1 a 6 olursa 9’a tam bölünür. b75 b :       Çözüm 7 5 b 6 olursa 9’a tam bölünür. Ayrıca; İki sayı da 3’e bölünüyorsa, çarpımları 9’a tam bölünür. 2a1 2 a 1 3’ün katı olmalı a 0,3,6,9 olabilir. b75 b 7 5 3’ün katı olmalı b 3,6,9 (0 olama               z. b75 sayısı üç basamaklı) O halde; En küçük ab  0 3  3 buluruz. www.matematikkolay.net 44 Dört basamaklı rakamları birbirinden farklı 2A5B sayısı 9’a tam bölünebildiğine göre A  B kaçtır? 9 ile bölünebildiği : ne göre rakaml arı toplamı 9’un katı olmalıd ır. 2A5B 2 A 5 B 9k 7 A B 9k         Çözüm A B 2 veya 11 olabilir. 2 olursa (A 1 , B 1) veya (A 2, B 0) olmalı. Ancak 2A5B sayısı rakamları farklı olması gerektiğinden bunları kullanamayız. O halde; A B 11 buluruz.         55 x ve y tam sayılar; ab, 2 basamaklı; abc 3 basamak – lı doğal sayılar olmak üzere ab abc x ve y 3 9 olduğuna göre, c kaç farklı değer alabilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8   www.matematikkolay.net ab x a b 3’ün katı olmalı 3 3,6,9,12,15,18 olabilir abc y a b c 9’un katı olmalı 9 a b 3 ise c 6 ol :              Çözüm malı a b 6 ise c 3 olmalı a b 9 ise c 0 veya 9 olmalı a b 12 ise c 6 olmalı a b 15 ise c 3 olmalı a b 18 ise c 0 veya 9 olmalı Görüldüğü gibi c 0,3,6,9 değerlerini alabiliyor. C                  evap: 4 farklı değer 12 Dört basamaklı rakamları birbirinden farklı 2A5B sayısı 9’a tam bölünebildiğine göre A B kaçtır? Bir sayının 9 ile b : ölünebilmesi i çin rakamları toplamının 9′ un katı olması gerekir . 2 A5B s ayısı 9’a tam bölün Çözüm üyorsa; 2 A 5 B 9k A B 7 9k rakamlar birbirinden farklı olacağından; A 1, B 1 veya A 2, B 0 gibi durumlar sağlanmaz. o yüzden A B 2 9 11 olmalı.                www.matematikkolay.net 59 444…4 sayısı 15 basamaklı bir sayı olduğuna göre, 9 ile bölümünden kalan kaçtır ? : Bu sayının rakamları toplamı 15.4 60 tır. 60’ın 9 ile bölümünden kalan 6 dır. Cevap: 6  Çözüm 70 x 1 12 123 1234 … 123456789 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8       www.matematikkolay.net 9 ile bölünebilmede: rakamları top lamına bakmakyeterlidir.x112123…123456789 toplamında 9 taneterim v ard Çözümır.Bu terimlerin hepsinde 1 var. 9 tane 1 var 9 kalan 08 tane 2 var 16 kalan 7 7 tane 3 var 21 kalan 36 tane 4 var 24 kalan 65 tane 5 var 25 kalan 74 tane 6 var 24 kalan 616163 tane 7 var 21 kalan 32 tane 8 var 16 kalan 71 tane 9 var 9 kalan 0Kalanları toplarsak ;0736763739 kalan 3 tür.Cevap: 32.Yol:1 kalan 112 kalan 3123 kalan 612349 kalan 112345 kalan 6 123456 kalan 31234567 kalan 112345678 kalan 0123456789 kalan 0Toplamları 21 oluyor. Kalan 3 tür. www.matematikkolay.net 89 22 basamaklı 55 basamaklı 222…2 555…5 verilen çarpma işleminin 9 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4  www.matematikkolay.net 9 ile bölümünden : kalanı bulma k için, rakamları toplamı na bakılır. Rakamları toplamı; 22.2 55.5 44 275    Çözüm 319 dur. 319’un 9 ile bölümünden kalan 3 1 9 13 13’ün 9 ile bölümünden kalan 4 tür. Cevap: 4     95 A, B, C birbirlerinden farklı rakamlar olmak üzere, 18 ile kalansız bölünebilen üç basamaklı en büyük ABC sayısında C kaçtır? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 www.matematikkolay.net Sayının 18 ile bölü : nebilmesi için hem 9 hem de 2 ile bölünebil mesi gerekir. 2 ile böl ün mesi için son basamak çi Çözüm ft olmalı yanı C çift olmalı. 9 ile bölünebilmesi için rakamları toplamının 9’un katı olmalı. Sayının en büyük olması için yüzler ve 10’lar nasamakları büyük seçilmeli. A B  C  18 olmalı.27 olursa hepsi 9 olmalı. A 9 olsun. B 8 olursa; C 18 9 8 1 olur. çift olmaz. B 7 olursa; C 18 9 7 2 olur.            91

 

 

 

Yorum yapın