4 ile bölünebilme

Soru Sor sayfası kullanılarak Bölünebilme konusu altında 4 ile bölünebilme ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.


Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Telif: Çözümler, sitemiz tarafından hazırlanmış olup izinsiz yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

a b olmak üzere üç basamaklı a7b doğal sayının 4 ile bölümünden kalan 1 dir. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?  4 ile bölünebilmede : son iki basam ağa bakılır. 7b sayısı 73 vey a 77 olursa 4 ile bölü mü nden kalan 1 ol ur.  b  3 v Çözüm eya b 7 dir diyebiliriz. 3’e tam bölünenilmesi için rakamları toplamı 3’ün katı olmalıdır. a7b a 7 b 3k olmalıdır. b 3 olduğunda a 10 3k a 2            ,5,8 olabilir. Ancak a b olduğundan 2′ yi alamayız. b 7 olduğunda a 14 3k a 1        , 4 , 7 olabilir. Ancak a b olduğundan hiçbirini alamayız. a sayısının değerleri toplamı 5 8 13 buluruz.    www.matematikkolay.net 65 www.matematikkolay.net 2A3A dört basamaklı sayısı 4 ile bölündüğünde 2 kalanını vermektedir. Buna göre, 23AAA beş basamaklı sayısının 8 ile bölünebilmesi için A nın kaç farklı değeri vardır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4   4 ile bölünebilme : de son iki b asamağa bakılır. 2A3A 30, 34, 38 olabilir. 4k 2 A 0,4 veya 8 dir. 8 ile bö    Çözüm   lünebilmede son üç basamağa bakılır. 23AAA AAA 000, 888 olursa 8’e tam bölünüyor. 444 sayısı 8’e tam bölünmez. A 0 veya 8 olmalıdır. 2 farklı değer    97 Altı basamaklı 365m4n sayısı 9 ile tam bölünebil – mekte ve 4 ile bölündüğünde de 3 kalanını vermek – tedir. m nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? A) 5 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10 365m4n sayısı 4 ile bölündüğünde 3 kalanını verdiğine göre son iki basamağın 4 ile bölümünden kalan 3′ tür. 3 Çözüm: 43 47 9 9 9 olmalı 65m4n n 3 veya 7 dir. n 3 olsun. 365m43 sayısını 9 ile tam bölünüyorsa rakamları toplamı 9’un katı olur. 3 6 5 4 3 m 9k m 3 9 m 6 olur. n 7 olsun. 365m47 sayısını 9 ile tam bölünüyorsa rakamla              9 9 9 olmalı rı toplamı 9’un katı olur. 3 6 5 4 7 m 9k m 7 9 m 2 olur. 6 2 8 bulunur.              49 Üç basamaklı a3b sayısının 4 ile bölümünden kalan 2 dir. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre, a nın alabile – ceği kaç farklı değer var dır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 a3b sayısının 4 ile bölümünden kalan 2 ise, son 2 rakamında bulunan sayıya bakalım. 30, 34, 38 olabilir. b 0 :   Çözüm ,4 ve 8 olabilir. 3 ile tam bölünebilmesi için rakamları toplamına bakalım. b 0 olursa; a 3 0 3’ün katı olmalı a 3,6,9 olabilir. b 4 olursa; a 3 4 3’ün katı olmalı a 2,5,8 olabilir. b 8 olursa; a 3 8 3′                 ün katı olmalı a 1,4,7 olabilir. Buna göre; a, 9 farklı değer alabilir.    38

 

 

 

Yorum yapın