Üçgende Alan

Üçgenin Alanı

Burdan Sonrası Fen Lisesi için Geçerlidir.


 
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)
ÜÇGENİN ALANI KONU NOTLARI www.matematikkolay.net ÜÇGENİN ALANI Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları oranı, tabanları oranına eşittir. Not : Tabanları eşit olan üçgenlerin alanları oranı, yükseklikleri oranına eşittir. Not : İki paralel doğru arasında tabanları eşit olan üçgenlerin alanları da eşittir. Çünkü yükseklikleri de eşittir. Not : 2 2 Bir kenarı a br olan eşkenar üçgenin alanı a 3 br dir. 4 Not : www.matematikkolay.net Ağırlık merkezi ve orta tabanın kenarortayı nasıl böldüğünden yararlanarak, aşağıdaki gibi alanları birbiri cinsinden yazabiliriz. Not : İki kenar ve aradaki açının sinüsünden, üçgenin alanını bulabiliriz. Not : İki üçgen benzer ise, alanları oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Not : 1 2 2 a A k ise k dir. d A Bir üçgen, aşağıdaki gibi kenarlardan eşit par- çalara ayrılırsa, en üstteki küçük üçgenden alta doğru alanlar S, 3S, 5S,… şeklinde ardışık tek sayılarla ilerler. Not : (Burdan Sonrası Fen Lisesi Konusu) İç teğet çemberi ile üçgenin köşeleri arasında oluşan küçük üçgenlerin alanları, büyük üçgen üzerindeki kenarları ile doğru orantılıdır. Not : Çevre A(ABC) u.r dir. u 2 Heron Alan Formülü a b c Bir üçgenin kenar uzunlukları a, b, c ve u 2 olmak üzere, Alan u.(u a)(u b)(u c) dir. Not :