Prizmalar

PRİZMA

 

Not:

Not:


Örnek:

Not:

Örnek:

Not:

Prizmaların Hacmi

Örnek:


Çözüm:

 

Prizmaların Yanal Alanı

 

Örnek:

Çözüm:

Prizmaların Yüzey Alanı

 

Örnek:

Çözüm: 

 

DİKDÖRTGENLER PRİZMASI

 

Cisim Köşegeni

Örnek:

Çözüm:

 

Yüzey Köşegeni

 

 

 

Örnek:

 

Çözüm:

 

Hacim

Örnek:

Çözüm:

Yüzey Alanı

 

Örnek:

Çözüm:

 

 

KARE DİK PRİZMA

Hacim

Yüzey Alanı

Örnek:

Çözüm:

 

KÜP

Örnek:


Çözüm:

 

KÖŞE, AYRIT, YÜZEY SAYISI

Örnek:

 

Not:

Örnek:

Çözüm:


Konu ile ilgili Çözümlü Sorular veya Daha Fazlası için Tıkla
Prizma Konu Notlarını pdf indir
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

PRİZMALAR www.matematikkolay.net PRİZMA Paralel iki düzlem içerisindeki eş şekillerin köşeleri￾nin birleştirilmesi ile oluşan cisme de prizma nir. Tabandaki şeklin kenarlarına denir. Tabandaki şekillerin köşelerini karşılıklı olarak birleş- tiren doğru parçalarına da denir. Yükseklik ise, iki düzlem arasındaki uzaklıktır. taban ayrıtı yanal ayrıt Not: Prizmalar, taban şekillerine göre isimlendirilir. Not: Prizmaların yanal ayrıtı, taban yüzeylerine dik ise bu prizmalara denir. Dik prizmalarda, yanal ayrıt aynı zamanda yüksekliktir. Yan yüzeyler de birer dikdörtgendir. dik prizma Not: Tabanları düzgün çokgen olan prizmalara, düzgün prizma denir. Örnek: Düzgün üçgen prizmanın tabanı bir eşkenar üçgendir. Düzgün dörtgen prizmanın tabanı bir karedir. Not: Düzgün dik prizmaların yan yüzleri, birbirine eş dikdörtgenlerdir. Örnek: Prizmaların Hacmi Taban alanı ile yüksekliğin çarpımı bize yüksekliği verir. Prizmaların Hacmi (Taban Alanı).(Yüksek lik) Örnek: www.matematikkolay.net 3 Yandaki dik üçgen dik prizmanın ayrıt uzunluklarından bazıları ve￾rilmiştir. Buna göre, bu prizmanın hacmi kaç br tür? Çözüm: 4 Taban alanı 2 .6 2 2 3 12 br dir. Hacmi 12.9 108 br tür. Prizmaların Yanal Alanı Taban çevresi ile yüksekliğin çarpımı bize yanal alanı verir. Yanal Alan (Taban Çevresi).(Yükseklik) Örnek: 2 Yandaki düzgün altıgen dik priz – manın ayrıt uzunluklarından bazıları verilmiştir. Buna göre, bu prizmanın yanal alanı kaç br dir? Çözüm: 2 Taban çevresi 6.4 24 br dir. Yanal alan 10.24 240 br dir. Prizmaların Yüzey Alanı (Taban Çevresi).(Yükseklik) Yanal alan ile 2 taban alanının toplamı bize tüm yüzey alanını verir. (Prizmanın alanı diye sorulduğunda da tüm yüzey alanı anlaşılmalıdır.) Yüzey Alanı Yanal Alan 2. Taban Alanı Örnek: 2 Yandaki dik üçgen dik prizmanın ayrıt uzunluklarından bazıları ve – rilmiştir. Buna göre, bu prizmanın yüzey alanı kaç br dir? Çözüm: 2 2 taban çevresi 2 3.4 Taban alanı 6 br dir. 2 Yanal alan (3 4 5).9 12.9 108 br dir. Yüzey alanı 108 2.6 108 12 120 br dir. DİKDÖRTGENLER PRİZMASI Tabanı dikdörtgen olan prizmaya dikdörtgenler prizması denir. 6 tane dikdörtgen yüzeyi vardır (2 taban 4 yanal). 8 köşesi vardır. 12 tane de ayrıtı vardır. (Farklı uzunlukta 3 ayrıtı olabilir. a,b,c) www.matematikkolay.net Cisim Köşegeni 2 2 2 Aynı yüzeye ait olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına denir. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı ayrıtları a, b ve c olsun. Cisim köşegeni a b c ile bulunur. cisim köşegeni Örnek: Farklı ayrıtları 3, 4 ve 5 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni kaç cm dir? Çözüm: 2 2 2 3 4 5 9 16 25 50 25.2 5 2 cm dir. Yüzey Köşegeni 2 2 2 2 2 2 Aynı yüzeyde karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçasına denir (d, e, f). Pisagor hesabıyla, yüzey köşegenleri bulunabilir. d a b e b c f a c yüzey köşegeni Örnek: Çözüm: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Yüzey köşegeni, a b 6 a b 36 dır. a b c 8 (Cisim köşegeni) 36 c 8 36 c 64 c 28 c 28 4.7 2 7 cm dir. Hacim Farklı ayrıtları a, b ve c olan bir dikdörtgenler priz – masının hacmi a.b.c dir. Örnek: 3 Farklı ayrıtları 4, 5 ve 6 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm tür? Çözüm: 3 Hacim 4.5.6 120 cm tür. Yüzey Alanı www.matematikkolay.net Farklı ayrıtları a, b ve c olan bir dikdörtgenler priz – masının yüzey alanı 2(ab ac bc) dir. Örnek: 2 Farklı ayrıtları 2, 4 ve 5 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç cm dir? Çözüm: 2 Yüzey Alanı 2(2.4 2.5 4.5) 2(8 10 20) 2.38 76 cm dir. KARE DİK PRİZMA Tabanı kare olan dik prizmaya, kare dik prizma denir. Hacim 2 Taban ayrıtı a, yüksekliği h olan bir kare dik prizma￾nın hacmi a .h dir. Yüzey Alanı 2 Tabanlar Yanal Alan Kare dik prizmanın yüzey alanı 2a 4.a.h dir. Örnek: 3 Hacmi 300 cm olan bir kare dik prizmanın yüksek – liği 12 cm dir. Buna göre, yüzey alanını ve cisim köşe – genini bulunuz. Çözüm: 2 2 12 2 2 2 2 a .h 300 a 25 a 5 cm dir. Yüzey Alanı 4.5.12 2.5 240 50 290 cm dir. Cisim Köşegeni 2.5 12 50 144 194 cm dir. KÜP Küp, bütün ayrıtları birbirine eşit olan bir dikdörtgen￾ler prizmasıdır. Örnek: 2 Yüzey alanı 96 cm olan bir küpün hacmini ve cisim köşegenini bulunuz. Çözüm: 2 2 3 3 3 6a 96 a 16 a 4 cm dir. Hacim a 4 64 cm tür. Cisim köşegeni a 3 4 3 cm dir. KÖŞE, AYRIT, YÜZEY SAYISI n gen prizmada Köşe Sayısı 2n, Ayrıt Sayısı 3n Yüz Sayısı n 2 dir. Örnek: Taban 3 kenarlı n 3 tür. Üçgen prizma 6 köşe, 9 ayrıt, 5 yüz vardır. Sayarak da gösterelim. www.matematikkolay.net Alt tabanda 3, Üst tabanda 3 Toplam 6 köşe vardır. Alt tabanda 3, Üst tabanda 3, Yanlarda 3 Toplam 9 ayrıt vardır. Yanlarda 3, Alt Taban ve Üst Taban Toplam 5 yüz vardır. Köşe Ayrıt Yüz Not: 2n n 2 3n Köşe sayısı K, yüz sayısı Y, ayrıt sayısı A olmak üzere, Bir prizmada K Y A 2 bağlantısı vardır. Örnek: 16 köşesi ve 10 yüzü olan bir düzgün prizmanın kaç ayrıtı vardır? Çözüm: 16 10 A 2 olmalıdır. 26 A 2 A 24 buluruz.