Pisagor Teoremi

DİK ÜÇGEN

Bir açısının ölçüsü 90° olan üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende 90° nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenar adı verilir. Hipotenüs, üçgenin daima en uzun kenarıdır.

Şekilde, m(A) = 90° [BC] kenarı hipotenüs[AB] ve [AC] kenarları dik kenarlardır.

 

PİSAGOR BAĞINTISI

Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir.


Kaynak: www.derscalisiyorum.com.tr
Düzenleme: www.matematikkolay.net