Özel Üçgenler

KENARLARINA GÖRE ÖZEL DİK ÜÇGENLER

3-4-5 Üçgeni

Kenar uzunlukları 3-4-5 veya katları şeklinde olan dik üçgenlerdir.


5-12-13 Üçgeni

Kenar uzunlukları 5-12-13 veya katları şeklinde olan dik üçgenlerdir.

8-15-17 Üçgeni

Kenar uzunlukları 8-15-17 veya katları şeklinde olan dik üçgenlerdir.

7-24-25 Üçgeni

Kenar uzunlukları 7-24-25 veya katları şeklinde olan dik üçgenlerdir.

 

AÇILARINA GÖRE ÖZEL DİK ÜÇGENLER

30-60-90 Üçgeni


45-45-90 Üçgeni


30-30-120 Üçgeni


 

 

 

15-75-90 Üçgeni


İKİZKENAR ÜÇGEN

İkizkenar üçgende tepe açısından inen;

Kenarortay, hem yükseklik hem de açıortaydır. Açıortay, hem yükseklik hem de kenarortaydır. Yükseklik, hem kenarortay hem de açıortaydır.

Yani biri varsa, diğerleri de vardır.

 

İkizkenar üçgende, eşit kenarların yardımcı elemanları aynıdır. |AB|=|AC| olacak şekilde,

İkizkenar üçgenlerde taban üzerindeki herhangi bir noktadan eşit kenarlara çizilen paralellerin toplamı eşit kenarlardan birinin uzunluğuna eşittir.

İkizkenar üçgenlerde taban üzerindeki herhangi bir noktadan eşit kenarlara çizilen dikmelerin toplamı ikizkenarlara ait yüksekliğin uzunluğuna eşittir.

İkizkenar üçgenin dışından taban doğrusu üzerindeki herhangi bir noktadan eşit kenarlara çizilen dikmelerin farkı ikizkenarlara ait yüksekliğin uzunluğuna eşittir.

 

EŞKENAR ÜÇGEN

Eşkenar üçgende tüm yükseklikler, kenarortaylar ve açıortay uzunlukları birbirine eşittir.

Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı bir kenarın uzunluğunu verir.

Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan kenarlara çizilen dikmelerin toplamı yüksekliğin uzunluğunu verir.

  

 

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)
30 60 90 üçgeninde, Hipotenüs, 30 nin karşısındaki kenarın 2 katı ; 60 nin karşısındaki kenar ise, 30 nin karşısındaki kenarın 3 katıdır. 45-45-90 Üçgeni 45 45 90 üçgeninde, Hipotenüs, 45 nin karşısındaki kenarın 2 katıdır. 30-30-120 Üçgeni www.matematikkolay.net 30 30 120 üçgeninde, Hipotenüs, 30 nin karşısındaki kenarın 3 katıdır. 15-75-90 Üçgeni 15-75-90 üçgeninde hipotenüs, yüksekliğin 4 katıdır.