Limit

Soldan Yaklaşma

Örnek:

Sağdan Yaklaşma


Örnek:

Soldan Limit


Örnek:

Sağdan Limit


Örnek:

 Limit

Örnek:

Not:

 Not:

Örnek:

Limit Özellikleri

Örnek:

Not:

Örnek:

Not:

Örnek:

Not:

Örnek:

Not:

Örnek:

Not:

 

 Örnek:

Not:

Örnek:

Not:

Örnek:

Not:

Örnek:

Not:

Örnek:

 Not:

Örnek:

 

Bileşke Fonksiyonlarda Limit

 

Örnek:


Not:

Örnek:

 

Parçalı Fonksiyonlarda Limit

Örnek:


Örnek:

 Çözüm:

 

Mutlak Değer Fonksiyonlarda Limit

Örnek:

Örnek:

BELİRSİZLİK DURUMLARI

0/0 BELİRSİZLİĞİ

Örnek:

Örnek:

Çözüm:

Sıkıştırma Teoremi

Örnek:

Sinx/x ve Sıkıştırma Teoremi

 

Trigonometride 0/0 belirsizlikleri

Örnek:

 

1/x in 0 ve sonsuz durumları

 

Örnek:

Not:

Not:

 

Sonsuz / Sonsuz Belirsizliği

 

Örnek:

 

Not:

 

Not:

Örnek:

 

Süreklilik

Örnek:

Not:

Örnek:

Not:

Örnek:

 

Uç Noktalarda Süreklilik

Örnek:

Not:

Örnek:

Not:

Not:

 

Örnek:

 

Çözüm:

Ara Değer Teoremi

Örnek:


Konu ile ilgili Çözümlü Sorular veya Daha Fazlası için Tıkla
Limit Konu Notlarını pdf indir
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

LİMİT KONU NOTLARI www.matematikkolay.net Soldan Yaklaşma x değişkeni bir a sayısına, a dan daha küçük değer￾lerle yaklaşıyorsa buna denir. x a şeklinde gösterilir. soldan yaklaşma Örnek: x 2 deniyorsa, 2’ye soldan yaklaştığımızı düşü- neceğiz. Yani, 1,9 1,99 1,999 gibi 2’den küçük değerlerle git gide 2 ye doğru yaklaşacağız. Sağdan Yaklaşma x değişkeni bir a sayısına, a dan daha büyük değer￾lerle yaklaşıyorsa buna denir. x a şeklinde gösterilir. sağdan yaklaşma Örnek: x 2 deniyorsa, 2’ye sağdan yaklaştığımızı düşü- neceğiz. Yani, 2,1 2,01 2,001 gibi 2’den büyük değerlerle git gide 2 ye doğru yaklaşacağız. Soldan Limit x a x, a’ya soldan yaklaşırken y f(x) fonksiyonu da bir b reel sayısına yaklaşıyorsa bu değere a noktasında￾ki denir. lim f(x) b olarak gösterilir. soldan limiti Örnek: x 5 x 3 lim f(x) 3 tür. (Kırmızı) lim f(x) 2 dir. (Mavi) Sağdan Limit x a x, a’ya sağdan yaklaşırken y f(x) fonksiyonu da bir b reel sayısına yaklaşıyorsa bu değere a noktasında￾ki denir. lim f(x) b olarak gösterilir. sağdan limiti Örnek: x 5 x 3 lim f(x) 3 tür. (Kırmızı) lim f(x) 1 dir. (Mavi) Limit x a x a x a f(x)’in a noktasındaki soldan ve sağdan limitleri birbirine eşitse, f(x)’in a noktasında limiti vardır. Yani, lim f(x) L ve lim f(x) L ise, lim f(x) L dir. Eşit değilse, limit yok tur. Örnek: x 5 x 3 lim f(x) 3 tür. (Kırmızı) limf(x) yoktur (sağdan ve soldan farklı). Not: Limitin olması için f(x) in o noktada tanımlı olması gerekmez. O noktada farklı bir değeri varsa, limiti de değiştirmez. Mesela, bir önceki örnekte f( 5) 1 iken x 5 lim f(x) 3 çıktı. Not: www.matematikkolay.net x a f(x)’in grafiği a noktasında bir kopmaya uğramamışsa limf(x) f(a) diyebiliriz. Örnek: x 3 x 1 x 4 lim f(x) f(3) 2 dir. lim f(x) 2 dir. lim f(x) yoktur. Limit Özellikleri Sabit fonksiyonlarda limit değeri her zaman aynı sabite eşittir. Örnek: x 2 Burasının ne olduğu￾nun önemi yok. f(x) 3 olsun. lim f(x) 3 tür. Not: Polinom tipli fonksiyonlarda limit değeri fonksiyonun o noktadaki değerine eşittir. Örnek: 3 3 x 2 f(x) x x 1 olsun. lim f(x) f(2) 2 2 1 8 2 1 11 olur. Not: x c Farklı fonksiyonların x c noktasında limiti ise, bunların toplamının ya da farkının c noktası için limiti, ayrı ayrı elde edilen limit değerlerinin toplamı ya da farkına eşittir. lim (f( var x c x c x) g(x)) lim f(x) lim g(x) Örnek: x 2 x 2 x 2 lim f(x) 3 ve lim g(x) 5 olsun. lim [f(x) g(x)] 3 5 8 dir. Not: x c lim [f(x) g(x)] limitinin var olması, ayrı ayrı f(x) ve g(x) in x c noktasında limitlerin olduğunu göstermez. Örnek: x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 f(x) in x 3 te lim f(x) 4 ve lim f(x) 1 olsun. limiti yoktur. g(x) in x 3 te lim g(x) 1 ve lim g(x) 4 olsun. limiti yoktur. Ancak, lim [f(x) g(x)] 5 ve lim [f( x 3 x) g(x)] 5 tir. O halde, lim[f(x) g(x)] 5 tir. Not: x a x a c bir gerçel sayı olmak üzere, lim c.f(x) c.lim f(x) tir. Yani fonksiyonun katsayısını, limitin dışına çarpım olarak çıkarabiliriz. Örnek: x 3 x 3 x 3 lim f(x) 5 olsun. lim 6.f(x) 6 lim f(x) 6.5 30 olur. Not: x c x c x c x c x c x c x c x c x c lim f(x) ve lim g(x) lim[f(x).g(x)] limf(x) limg(x) tir. (Yani ayrı ayrı limit alıp, çarpabiliriz.) limf(x) f(x) lim tir. g(x) 0 ve limg(x) 0 g(x) limg(x) (Yani ayrı varsa n n x c x c ayrı limit alıp, bölebiliriz.) n bir tam sayı ise, lim f (x)= lim f(x) dir. (İlk önce fonksiyonun limitini bulup, sonra üssünü alabiliriz.)    Örnek: www.matematikkolay.net x 2 x 2 x 2 x 2 5 5 x 2 lim f(x) 3 ve lim g(x) 4 olsun. lim[f(x).g(x)] 3.4 12 dir. f(x) 3 lim tür. g(x) 4 lim f (x) 3 243 tür. Not: x c x c x c lim f(x) lim f(x) limf(x) tir. (Yani ilk önce limit alıp, daha sonra mutlak değerini alabiliriz.) varsa Örnek: x 6 x 6 lim f(x) 5 ise lim f(x) 5 tir. Not: n n x c x c x c lim f(x) lim f(x) lim f(x) tir. (Yani ilk önce limit alıp, daha sonra kökünü alabi￾liriz.) * Eğer n çift ise f(x) negatif olmamalı. (Tanım gereği, çift dereceli köklü bir ifadenin varsa içi negatif olamaz.) Örnek: 3 3 x 2 x 2 lim f(x) 8 ise lim f(x) 8 2 dir. Not: f(x) x c lim f(x) f(x) x c x c a bir üstel fonksiyon olsun. lim f(x) ise lim a a eşittir. var Örnek: f(x) 4 x 1 x 1 lim f(x) 4 ise lim 5 5 tür. Not: a a x c x c x c limf(x) ise, lim log f(x) log lim f(x) tir. Değerler, logaritmanın tanım aralığında olmalı. var Örnek: 2 2 x 1 x 1 lim f(x) 4 ise lim[log f(x)] log 4 2 dir. Not: x a x a x a x a x a değeri, trigonometrik fonksiyonları tanımsız yapmıyorsa lim sinx sina, lim cosx cosa lim tanx tana, lim cotx cota dır. Örnek: x 3 lim tanx tan 3 tür. 3 Bileşke Fonksiyonlarda Limit x m x n x m x m lim g(x) n ve lim f(x) k olsun. lim(fog)(x) k dır. x n noktasında, f fonksiyonu tanımlı ve limiti f(n) e eşitse, bileşke fonksiyonun limiti lim(fog)(x) f lim x m g(x) f(n) dir. Örnek: 2 x 3 f(x) x 1 ve g(x) x 2 olsun. lim (fog)(x) f(g(3)) f(1) 2 dir. Not: Bir fonksiyonun x a noktasında limitsiz olması, bileşke fonksiyonun x a da limitsiz olacağı anla￾mına gelmez. Böyle durumlarda soldan ve sağdan detaylı ince￾lemeliyiz. Örnek: www.matematikkolay.net x 3 x 3 2 x 3 4 4 e, 4’ten daha küçük değerlerle yaklaşıyor. lim (fof)(x) var mı, bakalım. Soldan başlayalım. lim (fof)(x) f(f(3 )) f(2) 2 dir. Sağdan başlayalım. lim (fof)(x) f( f(3 ) x 3 ) f(4 ) 2 dir. Aynı değeri bulduğumuz için limit vardır. lim (fof)(x) 2 dir. Parçalı Fonksiyonlarda Limit Parçalı fonksiyonlarda limit bakarken kritik nokta￾larda dikkatli olmalıyız. Sağdan ve soldan limitler birbirine eşitse, ancak o zaman limit var dır. Örnek: x 2 x 2 2 x 2 2 2x 1 x 2 f(x) 3 x 2 lim f(x) var mıdır? 10 x x 2 lim f(x) 2x 1 3 tür. x 2 de limit yoktur. lim f(x) 10 x 8 dir. Örnek: x a x 2 f(x) 2x a x 2 fonksiyonu tüm gerçel sayılarda limitli olduğuna göre, a kaçtır? Çözüm: x 2 x 2 Tüm gerçel sayılarda limitli ise, x 2 noktasında da limiti vardır. Yani, lim f(x) lim f(x) olmalıdır. 2 a 4 a 2a 2 a 1 dir. Mutlak Değer Fonksiyonlarda Limit Mutlak değerin içini 0 yapan nokta, kritik noktadır. Kritik noktalarda sağdan ve soldan limite bakmalıyız. Diğer noktalarda ise limit, fonksiyonun görüntüsüne eşittir. Örnek: x 3 içerisi negatif x 3 x 3 2 x 3 lim var mıdır, inceleyelim. x 3 2 x 3 2 (x 3) lim lim x 3 x 3 içerisi pozitif x 3 x 3 2 dir. 2 x 3 2 (x 3) lim lim x 3 x 3 2 dir. O halde, limit yoktur. Örnek: x 1 x 1 2 x 3 lim var mıdır, inceleyelim. x 2 x 1 değeri, kritik değer değildir. Direkt,yerine yazabiliriz. 2 x 3 2 1 3 2.2 4 lim tür. x 2 1 2 3 3 BELİRSİZLİK DURUMLARI 0/0 BELİRSİZLİĞİ x a x a x a lim f(x) 0 ve limg(x) 0 olsun. f(x) 0 lim hesabında belirsizliği ile karşılaşılır. g(x) 0 Bu durumdan kurtulmak için sadeleştirme yapılıp, sonrasında limit hesaplanır. Örnek: 2 x 3 x 3 x 9 lim ? x 3 9 9 0 x 3 yazdığımızda belirsizliği oluşur. 3 3 0 (x 3) lim (x 3) x 3 x 3 lim (x 3) 3 3 6 buluruz. Örnek: 2 x 2 3x a lim limiti gerçek bir sayıya eşitse, a kaçtır? x 2 www.matematikkolay.net Çözüm: 2 2 0 x 2 değeri paydayı 0 yapıyor. Eğer durumu 0 oluşmazsa bu ifadenin bir limiti olmaz. x 2 için 3x a 0 olmalıdır. 3.2 a 0 12 a 0 a 12 dir. Sıkıştırma Teoremi x a x a x a x a x a L L x a lim f(x) lim h(x) L ve f(x) g(x) h(x) ise a noktasındaki limitleri için de aynı durum geçerli olacaktır. Yani, lim f(x) lim g(x) lim h(x) olur. O halde, lim g (x) L olmak zorunda kal ır. Örnek: x 3 x 3 x 3 Her x değeri için f(x) g(x) h(x) sağlanıyor olsun. lim f(x) 5 ve lim h(x) 5 ise, lim g(x) 5 tir. Sinx/x ve Sıkıştırma Teoremi OBD üçgeninin OBD daire OBC üçgeninin alanı diliminin alanı alanı 1 1 1 sinx 2 2 x 1 2 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 1 tanx 2 sinx x tanx 2 ile genişletelim. 2 2 2 sinx x tanx her tarafı sinx e bölelim. x 1 1 olur. lim alalım. sinx cosx x 1 lim 1 lim lim sinx cosx x 1 lim sinx x 0 x 0 1 x sinx O halde, lim 1 dir. Veya lim 1 dir. sinx x Trigonometride 0/0 belirsizlikleri x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 sinx sinax a sinax a lim 1 lim lim x bx b sinbx b x bx b sinbx b lim 1 lim lim sinx sinax a sinax a tanx tanax a tanax a lim 1 lim lim x bx b tanbx b tanax a lim sinbx b * cosx ve cotx için bu durumları direkt yazamayız. Örnek: x 0 x 0 x 0 sin5x 5 lim dır. 6x 6 tan2x 2 1 lim tür. sin6x 6 3 tan2x 0 0 lim 0 dır. belirsizliği yok. cos2x 1 0 1/x in 0 ve sonsuz durumları x x 0 x 0 x 0 1 lim 0 dır. x 1 1 1 lim yoktur. lim ve lim dur. x x x Örnek: x x 2 x 0 negatif çok küçük sayı 3 lim 0 dır. x 3 3 lim dir. x 2 3 3 lim dur. x 0 www.matematikkolay.net Not: x a a R olsun. lim 0 dır. x Not: x sinx sinx, [ 1, 1] aralığında sınırlı lim 0 dır. x olduğu için. Sonsuz / Sonsuz Belirsizliği x x x P(x) ve Q(x) birer polinom olmak üzere, P(x) der[P(x)] der[Q(x)] ise lim 0 dır. Q(x) P(x) Baş katsayıların der[P(x)] der[Q(x)] ise lim Q(x) oranına eşittir. P(x der[P(x)] der[Q(x)] ise lim ) dur. Q(x) Örnek: 2 2 x x x x 1 lim lim x 3 2 2 1 1 x x x 2 2 2 2 2 2 x x 1 1 0 0 0 0 3 3 1 0 1 1 1 x x 2x 1 lim lim x 3 2 2 1 2 x x 2 2 2 2 3 2 x x 1 2 2 0 2 dir. 3 3 1 0 1 1 x x 3x 1 lim lim x 3 2 2 1 3x x x 2 2 2 1 3 0 3 3 1 0 1 1 x Not: x a Limitin sonucu bir reel sayı çıkıyorsa limit vardır, diyebiliriz. ifadesi, birer reel sayı değildir. Bu sebeple lim f(x) ise, f(x) in x a da limiti yoktur. Not: x x x x x x 0 ile 1 arasında Üstel fonksiyonun sonsuzdaki durumu a 1 ise lim a dur. 0 a 1 ise lim a 0 dır. da ise, bu durumlar yer değiştirir. 1 a 1 ise lim a a 0 a x x 1 den büyük dır. 1 0 a 1 ise lim a a dur. a Örnek: x x x x x x x x lim 6 dur. 1 lim 7 0 dır. 7 1 lim 0 dır. 8 1 lim 9 dur. 9 Süreklilik Tanımlı olduğu aralıkta bir fonksiyonu, kalemi kaldırmadan çizebiliyorsak fonksiyon süreklidir. Tanımlı olduğu aralıkta kalemi kaldırdığımız noktalar – da ise fonksiyon süreksizdir (sürekli değildir.). Örnek: x 3 te, x 1 de ve x 4 te kopma olduğu için f(x) sürekli değildir. Diğer noktalarda ise süreklidir. x a x a f(x) fonksiyonu x a da sürekli ise, lim f(x) f(a) lim f(x) eşitliğini sağlar. Not : www.matematikkolay.net Mesela, yukarıdaki grafikte x 2 için, sağdan ve soldan limitler aynı ve x 2 değeri de buna eşittir. Not: Tanımlı olmayan noktada süreklilik inceleyemeyiz. O yüzden bu noktalarda süreksizdir, demek hatalıdır. Örnek: x 2 için fonksiyon tanımlı olmadığı için sürekliliğe bakılamaz. Yani, f(x) fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta süreklidir. Not: Polinom fonksiyonlar, reel sayılarda süreklidir. 3 2 f(x) x 3x reel sayılarda süreklidir. x g(x) x 4 te tanımsız olacağı için x 4 g(x) reel sayılarda süreklidir, diyemeyiz. Uç Noktalarda Süreklilik Uç noktalardaki süreklilik için tek taraflı limitin fonksiyonun değerine eşit olması yeterlidir. Çünkü, uç noktalarda çift taraflı limit arayamayız. Örnek: 5 x ( , 5] aral ığında süreklidir. Not: f(x) fonksiyonu sürekli ise, f(x) de süreklidir. Örnek: 2 x 3x fonksiyonu reel say ılarda süreklidir. Not: f ve g sürekli ise, f g, f.g, k.f(x) fonksiyonları da süreklidir. f(x), sin[f(x)] gibi başka bir fonksiyonun içinde olursa, tanım kümesi ile sınırlı olarak süreklidir. g(x) 0 olmayan noktalarda da f süreklidir. g Not: x a da g(x) sürekli ve f(x) de g(a) da sürekli ise (fog)(x) fonksiyonu süreklidir, diyebiliriz. x a da g(x) sürekli değilse, ayrıntılı incelemeliyiz. Örnek: 4 x 1 1 x 0 f(x) g(x) 4 x 1 x x 0 (fog)(x) bileşke fonksiyonu kaç noktada süreksizdir? ÇÖZÜM: 1 x 0 x 0 x 0 olan noktalarda (fog)(x) f(g(x)) f( 1) 4 tür. Süreklidir. x 0 noktasında, lim (fog)(x) f(g(0 )) f( 1) 4 tür. lim (fog)(x) f(g(0 )) f(0 ) 4 tür. (fog)(0) f( 1) 4 tür. Sürek x 1 x 1 lidir. 0 x 1 olan noktalarda g(x) hep 0 ile 1 arasında olduğu için (fog)(x) 4 olur. Sürekli olur. x 1 olduğunda, f(x) için kritik noktaya gelinir. lim (fog)(x) f(g(1 )) f(1 ) 4 tür. lim (fog)(x ) f(g(1 )) f(1 ) 4 tür. Limitler farklı olduğu için, sürekli olamaz. x 1 olan noktalarda g(x) hep 1 den büyük olduğu için (fog)(x) 4 olur. Sürekli olur. Sadece x 1 de süreksizdir. Ara Değer Teoremi www.matematikkolay.net f(x) fonsiyonu [a, b] aralığında sürekli olsun. c değeri f(a) ile f(b) arasında ise, f(x) c e şitliğini sağlayan en az bir x değeri vardır. Örnek: f(x) fonksiyonu reel sayılarda sürekli bir fonksiyon olsun. f(1) 2 ve f(5) 4 olsun. f(x) 0 ‘ı sağlayan en az bir kök vardır. (Birden fazla da olabilir.)