Küre


Kürenin Alanı 

Örnek:

Çözüm:


 

Kürenin Hacmi


Örnek:
 

Çözüm:

 

Not:

Örnek:

Çözüm:

Not:

Not:


Konu ile ilgili Çözümlü Sorular veya Daha Fazlası için Tıkla
Küre Konu Notlarını pdf indir
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

KÜRE www.matematikkolay.net Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine denir. Bu küresel yüzey tarafından sınırlanan cisme denir. küre yüzeyi küre O: Kürenin merkezi R: Kürenin yarıçapı Kürenin Alanı 2 Kürenin alanı 4 R dir. Örnek: 2 Yarıçapı 5 cm olan kürenin alanı kaç cm dir? Çözüm: 2 2 Kürenin alanı 4 .5 4 .25 100 cm dir. Kürenin Hacmi 4 3 Hacim R tür. 3 Örnek: 3 Yarıçapı 6 cm olan kürenin hacmi kaç cm tür? Çözüm: 4 4 3 Kürenin Hacmi .6 3 3 . 6 2 3 .6.6 4 .72 288 cm tür. Not: Kürenin bir düzlemle kesiti bir dairedir. Örnek: 2 Yarıçapı 13 cm olan bir küre, merkezinden 5 cm uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Oluşan arakesitin alanı kaç cm dir? Çözüm: 2 2 5 12 13 üçgenine göre, oluşan dairenin yarıçapı 12 cm dir. Buna göre, alanı .12 144 cm dir. Not: Kürenin merkezinden geçen bir düzlemle kesilmesi sonucu oluşan daire, kürenin en büyük dairesidir. Not: Bir yarım daireyi çapı etrafında 360 döndürürsek küre elde ederiz.