Koni


Tabanı daire biçiminde olan piramite koni adı verilir.

Burada;

Taban yarıçapı |OB| = r


Cisim yüksekliği |PO| = h olur.

|PA| = |PB| = l uzunluğuna ana doğru denir.

POB dik üçgeninde,

Koninin yanal alanı bir daire dilimidir.

Daire diliminin alanı, yay uzunluğu ile yarıçapın çarpımının yarısıdır. Yay uzunluğu taban çevresine eşit olduğundan,

Daire diliminin merkez açısına a dersek

Yükseklikleri ve taban yarıçapları eşit olan iki cismin hacimleri de birbirine eşittir.

Üçgensel şekiller bir kenarı etrafında döndürüldüğünde koni elde

edilir.şekildeki ABC dik üçgeninin AB kenarı etrafında döndürülmesi ile |BC|

yarıçaplı ve yüksekliği |AB| olan koni elde edilir.

Kesik piramitlerin hacimleri bulunurken cisim piramide tamamlanır.


Küçük koninin büyük koniye benzerlik    oranı dir.

Alanları oranı benzerlik oranının karesi olduğundan, alanlar oranı   olur.

Hacimler oranı ise benzerlik oranının küpüdür

 

Kaynak: www.derscalisiyorum.com.tr
Düzenleme: www.matematikkolay.net