Kare


KARE

Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene kare denir.

 Karenin Alanı


Bir kenarı a olan karenin alanı

A(ABCD)={{a}^{2}}

Karenin Özellikleri

Karenin köşegenleri birbirini dik ortalar. Köşegenlerin kenarlarla yaptığı açılar 45° dir.

Bir kenarı a olan karenin köşegeni

|AC|\text{ }=\text{ }|BD|\text{ }=\text{ }a\sqrt{2}

 

Kaynak: www.derscalisiyorum.com.tr
Düzenleme: www.matematikkolay.net