Eşkenar Dörtgen


EŞKENAR DÖRTGEN

Dört kenarı birbirine eşit olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir.

Parelelkenar için geçerli olan bütün özellikler eşkenar dörtgen için de geçerlidir.


Eşkenar Dörtgenin Özellikleri

Bütün kenar uzunlukları eşit olduğundan, alanı
A(ABCD) = a . h

Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keser.  sin90° = 1 olduğundan

\displaystyle \begin{array}{*{20}{l}} {\begin{array}{*{20}{l}} {A\left( {ABCD} \right)\text{ }=\text{ }\frac{{|AB|+|BD|}}{2}} \end{array}} \end{array}

Eşkenar dörtgenin köşegenleri aynı zamanda açıortay doğrularıdır.

 

 

Kaynak: www.derscalisiyorum.com.tr
Düzenleme: www.matematikkolay.net