Dörtgenler

Dörtgende Açılar


 

Örnek:

Örnek:


 

 

Not:

 

Örnek:

 

 

 

Not:

Örnek:

Not:

Örnek:

 

 

Dörtgende Uzunluk

Örnek:

Not:

 

Not:

 

Örnek:

 

Dörtgende Alan (Fen Lisesi)

 

Örnek:

 

Not:

 

Örnek:

 

Not:

 

Not:

Örnek:

 

Not: 

Örnek:

Not:

 

Örnek:

Not:

 


Konu ile ilgili Çözümlü Sorular veya Daha Fazlası için Tıkla
Dörtgenler Konu Notlarını pdf indir
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

DÖRTGENLER KONU NOTLARI www.matematikkolay.net Dörtgende Açılar Herhangi üçü doğrusal olmayan dört noktayı birleşti￾ren doğru parçalarından oluşan kapalı şekle denir. dörtgen Örnek: Dörtgenlerin dört kenarı vardır. Herhangi bir iç açısı 180 den büyükse bu dörtgen dörtgendir. Tüm iç açıları 180 den küçükse dörtgendir. içbükey (konkav) dışbükey (konveks) Örnek: Not: Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 dir. Tüm çokgenlerde olduğu gibi, dış açıları toplamı da 360 dir. Örnek: Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 dir. Tüm çokgenlerde olduğu gibi, dış açıları toplamı da 360 dir. Not: Dörtgenlerde komşu iki iç açıortayın arasındaki açı, diğer iki iç açının ortalamasıdır. Örnek: Not: Dörtgenlerde karşı iki iç açıortayın arasındaki dar açı, diğer iki iç açının farkının yarısıdır. Örnek: www.matematikkolay.net Dörtgende Uzunluk Bir dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa, karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. Örnek: Not: Not: Dörtgende kenarların orta noktaların birleşimi ile oluşan dörtgen, bir paralelkenardır. Bu paralelkenarın kenar uzunlukları, dörtgenin köşe￾gen uzunluklarının yarısıdır. AC DB KN LM , KL NM 2 2 dir. Örnek: KLMN paralelkenarının kenar uzunlukları a ve b olsun. 2a 2b 15 cm dir. AC 2a, BD 2b olduğundan AC BD 2a 2b 15 cm dir. Dörtgende Alan (Fen Lisesi) Bir dörtgenin köşegen uzunlukları e ve f olsun. Arasındaki açı da ise, bu dörtgenin alanı 1 e f sin dır. 2 Örnek: www.matematikkolay.net 1 A(ABCD) 9 12 sin30 2 1 2 9 12 3 1 2 2 27 cm dir. Not: Bir dörtgenin köşegen uzunlukları e ve f olsun. Bu köşegenler dik kesişiyorsa 1 Alan e f dir. 2 Örnek: 1 2 A(ABCD) 6 8 24 cm dir. 2 Not: Alan formülleri, iç bükey dörtgenler için de geçerlidir. Alan(ABCD) 1 AB . CD .sin dır. 2 Alan(ABCD) 1 AB . CD dir. 2 Not: Dörtgenin kenarorta noktalarının birleşimi ile oluşan dörtgen bir paralelkenardır. İşte bu paralelkenarın alanı, dörtgenin alanının yarısıdır. A(ABCD) A(KLMN) dir. 2 Örnek: Not: Dörtgen ve kenarorta noktaların birlişimiyle oluşan paralelkenar sonucu, köşelerde oluşan karşılıklı üçgenlerin alanları toplamı birbirine eşittir. Ayrıca karşılıklı iki üçgenin alanlarının toplamı, paralelkenarın alanının yarısıdır. 1 3 2 4 S S 2 2 A A A A dir. www.matematikkolay.net Örnek: Not: Dörtgenin köşegenleri, tüm alanı 4 üçgene ayırır. Karşılıklı üçgenlerin alanları çarpımı birbirine eşit olur. Örnek: Not: İç bükey dörtgende de, karşılıklı üçgenlerin alanları çarpımı birbirine eşittir.