Deltoid


DELTOİD

Deltoid tabanları çakışık iki ikizkenar üçgenin oluşturduğu dörtgene deltoid denir.

Deltoidin köşegenleri diktir.


Köşegenleri dik olduğundan alanı

A(ABCD)=\frac{1}{2}\cdot |AC|\cdot |BD|

ABCD deltoidinde [AC] köşegeni aynı zamanda A ve C açılarının açıortay doğrusudur.

ABD ve BCD ikizkenar üçgenlerinin tabanını oluşturan köşegen diğer köşegen tarafından iki eşit parçaya bölünür.

Deltoidin farklı kenarlarının birleştiği köşelerdeki açıları eşittir. m(ABC) = m(ADC)

 

Kaynak: www.derscalisiyorum.com.tr
Düzenleme: www.matematikkolay.net