Deltoid

Örnek:

 

 Not:

 

Örnek:


 

 Çözüm:

 Not:

 Örnek:

 Çözüm:

 

 Deltoidin Alanı

 

 Örnek:

 Not:

Örnek:


Konu ile ilgili Çözümlü Sorular veya Daha Fazlası için Tıkla
Deltoid Konu Notlarını pdf indir
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

DELTOİD www.matematikkolay.net Tabanları çakışık iki ikizkenar üçgenin birleşimi ile oluşan dörtgene denir. Tabanların birleştiği yerdeki açılar birbirine eşittir. (m(A) m(C) dir.) deltoid Örnek: Not: Deltoid üzerinde ikizkenar üçgenlerin tepe açılarını birleştiren köşegen, açıortaydır. Aynı zamanda simetri eksenidir. Örnek: Çözüm: Not: Deltoidin köşegenleri dik kesişir ve tepe açıla￾rından gelen köşegen, diğer köşegeni iki eşit parça￾ya ayırır AE EC dir. . www.matematikkolay.net Örnek: Çözüm: Köşegenler dik kesişeceği için, muhteşem üçlü olu- şur. BC 6 6 12 cm dir. AD 8 8 16 cm dir. Ç(ABCD) 2(12 16) 2.28 56 cm olur. Deltoidin Alanı Bir deltoidin köşegen uzunlukları e ve f olsun. e.f Alan dir. 2 Örnek: Not: Açıortay olan köşegen aynı zamanda simetri ekseni￾dir. Bu sebeple, deltoidin alanını iki eş parçaya ayırır. Örnek: