Dairenin Alanı

Çemberin Çevresi


Örnek:

Çözüm:


 

Yay Uzunluğu

Örnek:

 

Çözüm:

  

Dairenin Alanı

 

Örnek:

Çözüm:

 

Daire Diliminin Alanı

Örnek:

Çözüm:

Daire Kesmesinin Alanı

Örnek:

Çözüm:

Not:

Örnek:


Çözüm:

Not:

 

Örnek:

Çözüm:

Halkanın Alanı

Örnek:

 

Çözüm:


 

Not:

Örnek:

 

Çözüm:


Konu ile ilgili Çözümlü Sorular veya Daha Fazlası için Tıkla
Çemberin Çevresi ve Dairenin Alanı Konu Notlarını pdf indir
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

ÇEMBERİN ÇEVRESİ VE DAİRENİN ALANI KONU NOTLARI www.matematikkolay.net Çemberin Çevresi 3,141592… sabit sayı r , çemberin yarıçapı olmak üzere Çevre 2 r dir. Örnek: O, çemberin merkezi Yarıçap 4 cm Çemberin çevresi ? Çözüm: Çevre 2 r 2 .4 8 cm dir. Yay Uzunluğu Yayın açısı derece ise, Yay uzunluğu 2 r dir. 360 Örnek: O, çemberin merkezi m(AOB) 72 OB 10 cm AB x ? Çözüm: x 2 10 2 72 360 5 4 cm dir. Dairenin Alanı 2 3,141592… sabit sayı r , dairenin yarıçapı olmak üzere Dairenin Alanı r dir. Örnek: O, dairenin merkezi Yarıçap 8 cm Dairenin alanı ? Çözüm: 2 2 2 Dairenin Alanı r .8 64 cm dir. Daire Diliminin Alanı 2 Daire diliminin açısı derece olmak üzere, daire diliminin alanı r dir. 360 Örnek: O, dairenin merkezi Yarıçap 12 cm m(AOB) 45 Boyalı bölgenin alanı ? Çözüm: 2 45 Daire Diliminin Alanı r 360 8 2 2 1 .12 8 144 8 18 cm dir. www.matematikkolay.net Daire Kesmesinin Alanı 2 2 Daire Dilimi Üçgenin Alanı 1 Daire Kesmesinin alanı r r sin dır. 360 2 Örnek: O, dairenin merkezi Yarıçap 6 cm m(AOB) 60 Boyalı bölgenin alanı ? Çözüm: 2 60 Daire Kesmesinin Alanı r 360 2 6 2 2 2 1 r sin60 2 1 1 3 .6 6 6 2 2 6 9 3 cm dir. Not: (Üçgenin alanı gibi). Daire diliminin alanını, yay uzunluğunu kullanarak da bulabiliriz. AB .r Daire diliminin alanı dir 2 Örnek: O, dairenin merkezi AB 6 cm OB 8 cm Boyalı bölgenin alanı ? Çözüm: 6.8 2 Daire Diliminin Alanı 24 cm dir. 2 Not: Aynı dairede veya eşit dairelerde, eşit kirişlerin ayırdığı alanlar birbirine eşit olur. Örnek: O, dairenin merkezi AB 12 cm CD 5 cm Çap 13 cm Boyalı bölgelerin alanları toplamı ? Çözüm: [AE] çapını çizelim. AE 13 cm dir. [BE] yi de çizelim. m(ABE) 90 olur (çapı gören çevre açı). ABE dik üçgeni bir 5-12 -13 üçgenidir. BE CD olduğundan, şekildeki gibi alanı taşıyabi￾liriz. Buna göre, mavi 2 2 yarım daire ABE üçgeni boyalı alan .13 5.12 169 30 cm dir. 2 2 2 Halkanın Alanı www.matematikkolay.net 2 2 Büyük Daire Küçük Daire Halkanın alanı R r dir. Örnek: Merkezi O noktası olan iki çember çizilmiştir. Küçük çemberin yarıçapı 4 cm, büyük çemberin yarıçapı ise 10 cm dir. 2 Yukarıdaki verilere göre, boyalı bölgenin alanı kaç cm dir? Çözüm: 2 2 Büyük Daire Küçük Daire 2 Halkanın alanı 10 4 100 16 84 cm dir. Not: Üçgende benzerlikte olduğu gibi, daire dilimleri ara￾sında da benzerlik oranını kullanabiliriz. Örnek: 2 Merkezi O noktası olan iki daire dilimi gösterilmiştir. AD 6 cm BC 10 cm Mavi bölge 30 cm Yeşil Bölge S ? Çözüm: 2 6 3 Benzerlik oranı cm dir. 10 5 3 9 Alanları oranı olmalıdır. 5 25 30 10 9 30 S 3 2 90 3S 250 3S 160 25 160 S cm dir.