Çemberin Temel Elemanları

Çember

Not:

Örnek:


 

Çözüm:

Kiriş

Not:

Kesen

Yay

Teğet

Not:

Doğru ile Çemberin Birbirlerine Göre Konumları

 

Örnek:

Çözüm:

Not:

Örnek:

Çözüm:

Not:

 

Örnek:

 

Çözüm:

 

 

Not:

Not:

 

Örnek:

 

 Çözüm:


Konu ile ilgili Çözümlü Sorular veya Daha Fazlası için Tıkla
Çemberin Temel Elemanları Konu Anlatımını pdf indir
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

ÇEMBERİN TEMEL ELEMANLARI KONU NOTLARI www.matematikkolay.net Çember Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine çember denir. Bu uzaklığa da yarıçap denir. Genelde r ile gösterilir (radius). Not: Çemberin merkezi ile çember üzerindeki bir nokta arasındaki mesafe her yerde eşittir. Çünkü bu uzaklık yarıçapa eşittir. Örnek: Çözüm: Çemberin yarıçapı her yerde eşit olduğundan 2x 3 x 8 2x x 8 3 x 11 br buluruz. Kiriş Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru par- çasına kiriş denir. Not: Çemberde en uzun kiriş, çaptır. Çemberin merke￾zinden geçer. Kesen Çember üzerindeki iki noktadan geçen doğruya kesen denir. Yay Çember üzerindeki farklı iki noktayı birleştiren çember parçasına yay denir. Eğer yay iki harfle belirtiliyorsa, kısa olan yay anlaşılır. Teğet Çember ile sadece 1 noktası ortak olan doğruya teğet denir. www.matematikkolay.net Not: Çemberin merkezi ile değme noktasından geçen doğru, teğet doğrusuna diktir. Doğru ile Çemberin Birbirlerine Göre Konumları Bir doğrunun çembere uzaklığı h olsun. h r ise, bu doğru çemberi iki noktada keser. h r ise, bu doğru çembere teğettir. h r ise, bu doğru çemberi kesmez. Örnek: 2 Yarıçapı x 2x cm olan bir çemberin merkezinin d doğrusuna olan uzaklığı 4x 9 cm dir. d doğrusu, çembere teğet olduğuna göre, x kaçtır? Çözüm: 2 2 2 x 2x 4x 9 olmalıdır. x 6x 9 0 (x 3) 0 x 3 cm dir. Not: Çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme, kirişi ortalar. Örnek: Çözüm: www.matematikkolay.net [AC] kirişi iki eş parçaya bölünür. Sonrasında yarıçap çizip, dik üçgenden OH uzunluğunu bulabiliriz. 5-12-13 üçgeni olduğundan OH 5 cm olacakt ır. Not: Çemberin içindeki bir noktadan geçen en kısa kiriş, merkezden gelen doğruya dik olan kiriştir. Örnek: Çözüm: Not: Eşit kirişler, çemberin merkezine eşit uzaklıktadır. Not: Merkeze yakın olan kiriş, daha uzundur. En uzun kiriş de çaptır. Örnek: O, çemberin merkezi AB 2x 5 CD 7 x OF OE x in alabileceği değer aralığını bulunuz. Çözüm: AB CD olmalıdır. 2x 5 7 x 3x 12 x 4 tür. (4, ) aralığında değer alır.