Çemberin Analitik İncelenmesi

ÇEMBERİN STANDART DENKLEMİ

Örnek:

Örnek:


Not:

 

Not:

Örnek:

 

Çözüm:

 

Not:

Örnek:

Çözüm:

Not:

Örnek:

 

Çözüm:

 

Not:

Örnek:

 
 

Çözüm:

 

Not:

Not:Not:

 

 

ÇEMBERİN GENEL DENKLEMİ

Örnek:

Çözüm:

Not:

 

Not:

Örnek:

Çözüm:

 

Not:

Örnek:

Çözüm:

Not:

Örnek:

Çözüm:

 

Not:

Örnek:

Çözüm:

 

DOĞRU İLE ÇEMBERİN BİRBİRİNE GÖRE KONUMU

Not: (I.Yol)


 

Örnek:

Çözüm:

 

Not: (II. Yol)

 

Örnek:

Çözüm:

 

I.Yoldan Çözüm:

Not:

Örnek:

 

Çözüm:


Konu ile ilgili Çözümlü Sorular veya Daha Fazlası için Tıkla
Çemberlerin Analitik İncelenmesi Konu Notlarını pdf indir
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ www.matematikkolay.net ÇEMBERİN STANDART DENKLEMİ 2 2 2 2 2 r yarıçaplı çemberin noktaları P(x, y) ile merkezi M(a, b) arasındaki uzaklık formülü (x a) (y b) r dir. Kare alırsak (x a) (y b) r olur. İşte buna çemberin standart denklemi denir. Örnek: 2 2 Merkezi (2, 3) ve yarıçapı 5 birim olan çemberin s tandart denklemi (x 2) (y 3) 25 tir. Örnek: 2 2 Merkezi (1, 4) ve yarıçapı 3 birim olan çemberin s tandart denklemi (x 1) (y 4) 9 dur. Not: Merkez yarıçap Bir noktadan eşit uzaklıkta olan noktalar kümesi bir çember belirtir. Not: 2 2 2 (x a) (y b) r çemberinde r b ise bu çember x eksenine teğettir. Örnek: 2 2 (x 2k) (y 4) k çemberi x eksenine teğet ise, bu çemberin merkezinin koordinatlarını bulunuz. Çözüm: 2 2 2 2 Yarıçap 4 br olmalıdır. k r 4 16 dır. 2k 32 olur. (x 32) (y 4) 16 çemberinin merkezi (32, 4) noktasıdır. Not: 2 2 2 (x a) (y b) r çemberinde r a ise bu çember y eksenine teğettir. Örnek: 2 2 (x k) (y 2k) k 2 çemberi y eksenine teğet ise, k nın alabileceği değerleri bulunuz. Çözüm: 2 2 2 2 2 r 2 2 r k olmalıdır. Kare alalım. r k (x k) (y 2k) k 2 k 2 k 0 k k 2 0 (k 2)(k 1) k 2 veya k 1 dir. Not: 2 2 2 (x a) (y b) r çemberinde a b r ise, bu çember iki eksene de teğettir. Örnek: www.matematikkolay.net 2 2 (x a) (y 8 3a) 5a 4 çemberi her iki eksene teğet ise a kaçtır? Çözüm: Merkezi (a, 3a 8) dir. r 5a 4 tür. a 3a 8 5a 4 eşitliği sağlanırsa her iki eksene teğet olur. 5a 4 ten dolayı a negatif olamaz. a nın pozitif olduğunu bilerek a 3a 8 eşitliğini çözelim. a 3a 8 a 3a 8 v eya a 3a 8 8 2a 4a 8 4 a dır. a 2 dir. (a pozitif olmalıydı.) Cevap : a 4 tür. Not: Eksenlere teğet olan çemberlerin merkezleri y x ya da y x doğrusunun üzerindedir. Örnek: Merkezi 3x y 12 doğrusu üzerinde olup, her iki eksene de teğet olan çemberlerin s tandart denklem￾lerini bulunuz. Çözüm: 2 2 İlk önce 3x y 12 ile y x in ortak çözümünü bulalım. 3x x 12 4x 12 x 3 tür. O halde, bu çemberin merkezi (3, 3) tür. S tandart denklemi (x 3) (y 3) 9 dur. Sonra, 3x y 12 ile y x in ortak çözümünü bu 2 2 lalım. 3x ( x) 12 2x 12 x 6 dır. O halde, bu çemberin merkezi (6, 6) dır. S tandart denklemi (x 6) (y 6) 36 dır. Not: 2 2 2 2 2 2 0 0 Bir çemberin merkezi orijin olursa, denklemi (x a) (y b) r x y r olur. Not: 2 2 2 2 2 2 0 Bir çemberin merkezi x ekseni üzerinde olursa (x a) (y b) r (x a) y r olur. Not: www.matematikkolay.net 2 2 2 2 2 2 0 Bir çemberin merkezi y ekseni üzerinde olursa (x a) (y b) r x (y b) r olur. ÇEMBERİN GENEL DENKLEMİ 2 2 2 2 x y Dx Ey F 0 şeklindeki denklem gösterimine denir. Bu gösterime göre, D E Çemberin merkezi , dir. 2 2 1 Yarıçapı D E 4F dir. 2 çemberin genel denklemi Örnek: 2 2 x y 6x 4y 3 0 çemberinin merkezini ve yarıçapını bulunuz. Çözüm: 6 4 Merkez , 3, 2 dir. 2 2 1 1 Yarıçap 36 16 4( 3) 52 12 2 2 1 8 2 4 br dir. Not: 2 2 2 2 9 4 3 (9 4) olmalı olmalı 3 13 16 Çemberin genel denkleminden, tam kare ifadeler oluşturarak s tandart denkleme geçiş yapabiliriz. Üstteki örnek için bunu yapalım. x y 6x 4y 3 0 x 6x y 4y 0 (x 3 2 2 2 2 ) (y 2) 16 0 (x 3) (y 2) 16 M( 3, 2) ve r 4 br dir. Not: 2 2 Çemberin genel denkleminde x ve y nin katsayıları 1 olmalıdır. Örnek: 2 2 2x 2y 12x 20y 8 0 çemberinin yarıçapı kaç br dir? Çözüm: 2 2 2 2 2x 2y 12x 20y 8 0 denkleminde her tarafı 2’ye bölelim. x y 6x 10y 4 0 olur. 1 1 1 r 36 100 4.4 120 2 2 2 2 30 30 br dir. Not: Çember denkleminde xy li terim olmamalıdır. Örnek: 2 2 x y (2k 4)xy 6x 8y k 0 denklemi bir çembere ait ise, bu çemberin yarıçapı kaç br dir? Çözüm: 2 2 k 2 olmalıdır. 2 2 x y (2k 4) xy 6x 8y k 0 x y 6x 8y 2 0 1 1 1 r 36 64 4.2 100 8 92 2 2 2 1 2 2 23 23 br dir. Not: 2 2 Verilen denklemde ancak, x ve y li terimlerin katsayıları birbirine eşitse bu denklem bir çember belirtebilir. Örnek 2 2 (a 4)x (6 a)y 6x 5y 8 0 denklemi bir çembere ait ise, a kaçtır? Çözüm: a 4 6 a 2a 10 a 5 tir. Not: www.matematikkolay.net 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x y Dx Ey F 0 denkleminde 1 r D E 4F idi. Eğer, 2 D E 4F 0 ise bu denklem bir çembere aittir. D E 4F 0 ise bu denklem bir noktaya aittir. D E 4F 0 ise bu denklem gerçek sayılar küme￾si nde bir çember belirtmez. Örnek: 2 2 x y 4x 6y a 0 denklemi bir çembere ait ise, a’nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 Çözüm: 16 36 4a 0 olmalıdır. 52 4a 0 52 4a 13 a a tam sayı olarak en fazla 12 olabilir. DOĞRU İLE ÇEMBERİN BİRBİRİNE GÖRE KONUMU Not: (I.Yol) r : çemberin yarıçapı, d: çemberin merkezi ile doğru arasındaki uzaklık olmak üzere, Örnek: 2 2 (x 2) (y 3) 16 çemberi ile 3x 4y 5 0 doğrusunun birbirlerine göre konumu nedir? Çözüm: 2 2 11/5 4 Çemberin merkezi 2, 3 tür. Yarıçapı 4 tür. Merkezin doğruya uzaklığı (2, 3) (3x 4y 5 0) 3.2 4.3 5 6 12 5 11 d tir. 3 ( 4) 5 5 d ile r yi kıyaslayalım. d r olduğu için doğru, çemberi iki nok tada keser. Not: (II. Yol) Doğru ile çemberin ortak çözümünde diskriminant olmak üzere www.matematikkolay.net Örnek: 2 2 y x 1 doğrusu x y 4x 6y a 0 çemberine teğet ise a kaçtır? Çözüm: 2 2 2 2 2 2 Ortak çözümde 0 olmalıdır. Çember denkleminde y yerine x 1 yazalım. x (x 1) 4x 6(x 1) a 0 x x 2x 1 4x 6x 6 a 0 2x 4x 7 a 0 0 olmalıdır. 4 4.2.(7 a) 0 16 2 4.2.(7 a) 2 7 a a 5 tir. I.Yoldan Çözüm: 4 6 Çemberin merkezi , (2, 3) tür. 2 2 1 1 Yarıçapı 16 36 4( a) 52 4a 13 a dır. 2 2 M(2, 3) ün x y 1 0 doğrusuna olan uzaklığı 2 3 1 6 d 3 2 dir. 1 1 2 d r olmalıdır. 3 2 13 a 18 13 a a 5 olmalıdır. Not: d: Çemberin merkezi ile doğru arasındaki mesafe r : Çemberin yarıçapı olmak üzere, Doğru ile çember kesişmiyorsa, Doğrunun çembere en kısa mesafesi d r en uzun mesaf esi d r dir. Örnek: 2 2 3x 4y 10 0 doğrusunun (x 2) (y 1) 4 çemberine olan en kısa mesafesi kaç br dir? Çözüm: 2 2 M(2, 1) ve r 2 br dir. M(2, 1) in 3x 4y 10 0 doğrusuna olan uzaklığı 3.2 4.1 10 20 d 4 br dir. 3 4 5 En kısa mesafe 4 2 2 br dir.