2020 TYT Matematik Sorularının Çözümleri

Bu bölümde, 27 Haziran 2020 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan (Temel Yeterlilik Testi) TYT sınavında çıkmış matematik sorularının çözümleri yer almaktadır. Bu test toplam 40 sorudan oluşmaktadır. Sorulara bakmak için ÖSYM’nin sitesindeki bu linke tıklayabilirsiniz.

1.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

2.SORUNUN ÇÖZÜMÜ


3.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

4.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

5.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

6.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

7.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

8.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

9.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

10.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

11.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

12.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

13.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

14.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

15.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

16.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

17.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

18.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

19.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

20.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

21.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

22.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

23.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

24.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

25.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

26.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

27.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

28.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

29.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

30.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

31.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

32.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

33.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

34.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

35.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

36.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

37.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

38.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

39.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

40.SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.

Telif: Çözümler, sitemiz tarafından hazırlanmış olup izinsiz yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

 

TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net 1) ÇÖZÜM: 2İki uzun çizgi arası 2 birimdir. Bu 2 birimler, 5 küçük bölmeye ayrılmıştır. 2 4 Bir küçük bölme 0,4 birimdir. 5 10 Kırmızı çizgi 94 ile 96 arasındaki 3.çizgi üzerindedir. 3.0,4 1,2 dir. 94’ün üzerinde 1,2 ekleyeceğiz. 94 1,2 95,2 olur. Cevap: C 2) ÇÖZÜM: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 6 Müdürlere giden mesaj sayısı 81.16 3 .2 6 tür. Öğretmenlere giden mesaj sayısı 81.16.35 3 .2 .35 35.6 tür. Toplam 6 35.6 6 (1 35) 6 .36 6 .6 6 dır. Cevap: C 3) ÇÖZÜM: 2 3 5 8 2 2 dir. Çarpımları 2.3. 2. 2 12 dir. 18 3 2 dir. 12 2 3 tür. Çarpımları 2.3. 3. 3 18 dir. 27 3 3 tür. 5 Çarpımları 2. 5. 5 10 dır. 20 2 5 tir. Bu sayıların toplamı da 12 18 10 40 tır. Cevap : A 4) ÇÖZÜM: TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net Şıklardaki değerleri bulmaya çalışalım. 8 4 8 2 10 dur. A şıkkında var. 1 2 8 2 2 2 4 tür. B şıkkında var. 4 1 1 4 1 1 1 dir. C şıkkında var. 2 8 2 2 8 4 4 4 8 dir. E şıkkında var. 2 1 D ş     ıkkındaki “2” değeri elde edilemiyor. Cevap : D 5) ÇÖZÜM: Bina Ağaç 8 Ağacın boyu artarak, fark azaldıysa binanın başlangıçtaki boyu ağaç tan fazladır. B A 8 yazabiliriz. Ağacın boyu iki katına çıkınca, fark 3 oluyorsa |B 2A| 3 şeklinde yazabiliriz. |B A 5 11 A| 3 8 A 3 A 5 ya da 11 dir. A 5 ise B A 8 B 13 tür. A 11 ise B A 8 B 19 dur. Buna göre, I ve III. öncüller olabilir. Cevap : C 6) ÇÖZÜM: 4.100 1.50 2.20 1.5 2.100 1.50 1.10 1.5 Ahmet (495) 400 50 40 5 4 1 2 1 8 kağıt para Buse (265) 200 50 10 5 2 1 1 1  5.100 1.50 5 kağıt para Cansu (550) 500 50 5 1 6 kağıt para Buna göre, B C A dır. Cevap : D     7) ÇÖZÜM: TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net Çifttir çift İki tek sayı ile bir çift sayıyı toplarsak sonuç çift olur. T T Ç Ç Hepsini toplarsak sonuç çift olmalı. a 5b 2a 3b 3a b çift olmalı 6a 9b çift olmalı b çift olmak zorundadır. 2a 3 b sayısı bu d  T Ç Ç Ç T Ç urumda kesin çifttir. Diğer sayılar tek olmak zorunda olduğu için a tektir. Buna göre, I. a b Tektir. II. 2a b Çifttir. III. a.b Çifttir. Cevap: E 8) ÇÖZÜM: 2 2 1 ile K arasındaki uzaklık x olsun. L ile 2 arasındaki uzaklık da x olur. K 1 x L 2 x olarak ifade edebiliriz. İkisinin çarpımı K.L (1 x).(2 x) 2 x 2x x 2 x x dir. x, 0 2 2 0 ile 1 daha arasında küçük 2 0 ile 1 arasınd ile 1 arasında bir değer olduğu için karesi kendisinden küçüktür x x . Bu nedenle x x 0 ile 1 arasında x ten daha küçük pozitif bir değerdir. O halde, K.L 2 x x  a 2 ile 3 arasında bir değerdir. Cevap : D 9) ÇÖZÜM: TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net 255 85 Her birinde 85 g çikolata olur. 3 Fatma’nın çikolataları toplam 10 10 10 15 30 30 30 135 g idi. 135 85 50 g çikolatayı Nilay’a vermiştir. 30 10 10 şeklinde verebilir (3 çikolata) Uğu  r’un çikolataları toplam 255 135 120 g idi. 120 85 35 g çikolatayı Nilay’a vermiştir. 15 10 10 şeklinde verebilir (3 çikolata) Buna göre, Nilay’da 6 çikolata vardır. Cevap : B 10) ÇÖZÜM: En büyük sayı olması için yüzler basamağını 9 seçme – liyiz. 9’u ancak 3 böler (en fazla). Bu durumda birler basamğını da 6 seçebiliriz (en fazla). 936 olur. En küçük sayı olması için yüzler basamağını 1  seçme – liyiz. Ancak 1’i bölecek farklı bir rakam bulamayız. Bu sebeple yüzler basamağını 2 seçelim. 2’u ancak 1 böler. Bu durumda birler basamğını da 3 seçebiliriz (en az). 213 olur. O halde bu iki sayı  nın farkı 936 213 723 olur. Cevap : A 11) ÇÖZÜM: 1BA 1AB 36 100 10B A 100 10A B 36 9B 9A 36 9(B A) 36 B A 4 tür. A en az 1 olabildiği için, B en az 5 olabilir. 1CA 1BA 40 100 10C A 100 10B A 40 10(C B) 40 C B 4 tür. B en az 5 olabildiği için, C en az 9 olab ilir. Zaten rakam olduğu için C değeri 9’u aşamaz. Buna göre, A 1, B 5, C 9 olmak zorundadır. A B C 1 5 9 15 tir. Cevap : A TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net 12) ÇÖZÜM: A B kümesinde yer almayıp, Berk’te yer alan tek rakam 9 dur. A B kümesi 5 elemanlı. B kümesi 6 elemanlı ise B {0, 1, 4, 5, 6, 9} dur. Bilindiği üzere rakamların sayısı 10 dur. A kümesi 9 elemanlı ise, sade   B B B B B B ce biri yoktur. Bu da sadece B’ye ait olan 9 rakamıdır. O halde, A {0, 1, 2, 3, 4 , 5, \ B {2, 3, 7, 8} , dir. Top 6 u lamları r 2 , 7 8} 3 7 8 20 dir. Cevap: di . B na göre, A 13) ÇÖZÜM: Görünen kısımda f(a) g(a) olan a tam sayıarı 0 ve 7 dir. Buna göre, eksik kısımda 2 farklı tam sayıda f(a) g(a) gerçek – leşmelidir. Bu durum sadece B şıkkında sağlanıyor. Cevap : B diyebiliriz. Kontrol ama    çlı diğer bilgiyi de inceleyelim. Görünen kısımda f(b) g(b) olan b tam sayıları 1 ve 6 dır. Buna göre, eksik kısımda 1 tam sayıda f(b) g(b) gerçekleşmelidir. B ve C şıkkı bunu sağlıyor. İki durumu da B şık    kı sağladığı için Cevap : B TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net 14) ÇÖZÜM: 2 2 2 2 1 1 2.eşitlikten başlayalım. f(2) 1’i kullanabilmek için x 2 yazalım. (gof)(x) x x 1 (gof)(2) 4 2 1 (gof)(2) 3 g(f(2)) 3 g(1) 3 tür. Bunu kullanabilmek için 1.eşitlikte x yerine 1 yaza￾lım. (fog)(x) 2 1 1 3 x 3x 1 (fog)(1) 1 3 1 f(g(1)) 5 f(3) 5 tir. Cevap : A 15) Gruptaki kişi sayısı n olsun. Yaşları toplamı T olsun. İlk bilgiye göre, T 1 45 miş. T 1 45n 45 n 1 T 45n 44 tür. 2.bilgiye göre, T 92 38 miş. T yerine 45n n 1 44 yazalım. 45n 44 92 45n 136 38 38 n 1 n 1 45n 136 38n 38 7n 98 n 14 tür. Ce vap: B 16) ÇÖZÜM: TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net Başlangıçtaki ses seviyesine x diyelim. 66 x 17 100 dür. Her taraf tan 17 çıkaralım. 49 x 17 83 tür (I. eşitsizlik). 18 birim azaltılınca 1 x 18 32 olmuş. Her tarafa 18 ekleyeşim. 19 x 50 olur (II         . eşitsizlik). İki durumun kesişimini alırsak, 49 x 50 olur. Toplamları 49 50 99 dur. Cevap : E   17) ÇÖZÜM: Çayların ücreti 5.1,5 7,5 TL dir. Portakal suyu ile çayın toplamı 9 7,5 16,5 TL dir. O halde tatlı 28,5 16,5 12 TL dir. 2 Hesabın ‘si tatlı olursa, tüm hesap 7 12 6 7 2 42 TL olur. 42 28,5 13,5 TL dir. Bu parayla 13,5 9 bardak çay içilir. Cevap : C 1,5 18) ÇÖZÜM: Bu kalemlerin etiket fiyatı 10k olsun. İkinci kırmızı kalemin fiyatı 5k olur. İki kırmızı kaleme 15k ödenir. Mavi kalemin %30 indirimli hali 7k olur. İki mavi kaleme 14k ödenir. 15k 14k 4,5 ise k 4,5 TL di r. Etiket fiyatı 10k 10.4,5 45 TL dir. Cevap: A 19) ÇÖZÜM: TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net A B B A t dakika sonra C noktasında karşılaşıyor olsunlar. AC mesafesini hem t.V hem de 160V olarak ifade edebiliriz. Aynı şekilde CB mesafesini hem t.V hem de 250V olarak ifade edebiliriz. Bunları aşağıdaki A B A B A gibi alt alta yazalım. tV 160V 250V tV taraf tarafa oranlarsak, t V A 250 V B 160 V B t V 2 2 t 250.160 t 40000 t 200 dakikadır. Cevap: D 20) ÇÖZÜM: x kişi sebzeden et menüsüne geçmiş olsun. 10 x kişi etten sebze menüsüne geçmiştir. x kişi için fazladan 20 TL gerekli, 10 x kişi için ise 20 TL daha az gereklidir. Buna göre, x.20 (10 x). 20 80 TL dir. 20x 200 20x 80 40x 200 80 40x 280 x 7 dir. Cevap : C 21) ÇÖZÜM: Yıkılan 3 katlı bina sayısına x diyelim. 2 katlı yıkılan bina sayısı 15 x olur. 3 katlı bina yerine 5 katlı bina yapılınca kat sayısı 2 artar. 2 katlılarda ise 3 artar. Toplamda artış 274 240 34 ise x .2 (15 x).3 34 olmalıdır. 2x 45 3x 34 45 x 34 x 11 dir. Yani 11 tane 3 katlı bina yıkılmıştır. Başlangıçtaki 3 katlı bina sayısına a diyelim. 2 katlı bina sayısı 95 a olur. Toplam kat sayısı 240 ise 3a 2(9 -2 5 a) 240 3a 190 2a 240 190 a 240 a 50 dir. 50 tane 3 katlı binanın 11 tanesi yıkılmıştır. 11 22 %22 azalmıştır. Cevap : D 50 100 22) ÇÖZÜM: Fotoğraflarda toplam kişi sayısı 3.83 249 dur. x fotoğrafta 3 kişi bulunsun. 100 x fotoğrafta 2 kişi bulunur. 3x 2(100 x) 249 3x 200 2x 249 200 x 249 x 49 dur. Cevap: C 23) TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: Cuma günü fazla adım attığı adım sayısı x olsun. Perşembe x 165 adım, cumartesi x 10 adım fazla atmıştır. Tüm değerlerin toplamı 0 olmalı ki planladığı adım sayısına eşit olsun. 50 ( 100) ( 140) x 165 x x 10 75 0 135 405 3x 0 3x 270 x 90 adımdır. Cevap: B 24) ÇÖZÜM: (Paydaların en küçük ortak katı 60) Tüm parkura 60k diyelim. 7 ‘si 60 12 5 7 k 12 35k dır. 3 ‘i 60 5 12 3 k 5 36k dır. Molaya kadar koştuğu mesafeye x diyelim. 2.bilgiye dayanarak, x 4 x 36k 3  x 36 3 9 k x 27k dır. İlk bilgiye dayanarak, 27k 240 35k 240 8k 30 k dır. Tüm parkur 60k 60.30 1800 metredir. Cevap : C 25) ÇÖZÜM: TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net A 2B 3C 4D şeklinde yazabiliriz. Hangisi 8 olabilir, bakalım. A 8 dersek, C’ye uygun bir tam sayı bulamayız. B 8 dersek, C’ye uygun bir tam sayı bulamayız. D 8 dersek, C’ye uygun bir tam sayı bulam 8 ayız. Mecbur, C 8 diyeceğiz. A 2B 3C 4D A 24, B 12, D 6 olur. Top sayısı toplam, A B C D 24 12 8 6 50 dir. Cevap : E 26) ÇÖZÜM: D noktasından hem B’ye hem de C’ye giderken kesişim noktasına (K) kadar yollar aynıdır. Bundan sonra yol farkı oluşur. Aradaki fark 94 40 54 km dir. BK CK 54 km olarak yazabiliriz. E noktasındaki bilgilere göre, AK CK 106 66 40 km dir. C’den hem A’ya hem de B’ye giderken K noktası – na kadar aynı yol kullanılır. Bundan sonra fark oluşur. BK AK yı bulmalıyız. Bulduğumuz iki bilgiyi taraf tarafa çıkarırsak, BK CK 54 _ AK CK 40 BK AK 14 km buluruz. Cevap : E 27) TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: Kalemlikteki kalemlerin sayısı 3k, 4k, 6k şeklindedir. 3k 4k 6k 78 13k 78 k 6 dır. Buna göre, Kalemlikteki kalemler 18, 24, 36 şeklindedir. Mavi kalem sayıları eşitse, 1 Bir kalemliğin si, başka b 2  1 ir kalemliğin üne 3 eşit olmalıdır. 24 36 olduğuna göre, kalemliklerde 12’şer 2 3 mavi kalem vardır. Toplam 12.3 36 mavi kalem vardır. Cevap : E 28) ÇÖZÜM: Ağacın yaşı 2020 yılında x olsun. 2015 yılında x 5 olur. 2020 yılında gruptaki kişi sayısı n olsun. 2015 yılında n 10 olur. Buna göre, 2015 yılında x 5 7(n 10) dir. 7n 75 x 5 7n 70 x 7n 75 tir. 2020 yılında x 10n dir. 7n 75 10n 75 3n n 25 tir 25 . x 7n 75 175 75 250 dir. Cevap: D 29) ÇÖZÜM: 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 A, B, C okulları olsun. Öğrenciler A A B B C C olur. A kişisi 4 farklı kişiden biriyle eşleşebilir (B B C C ). Diyelim ki B ile eşleşmiş olsun. A 2 1 A B 2 1 2 2 2 1 B C C A kişisi 3 farklı kişiden biriyle eşleşebilir gibi gözükü- yor. Ancak öyle değil. Çünkü B ile eşleşirse, A 2 A 1 B 2 B 1 2 1 2 2 1 2 1 1 C C C ile C sona kalır. Bunlar da eşleşemez. Bu sebeple A kişisi 2 farklı kişiden biriyle eşleşebilir (C C ). Diyelim ki C ile eşleşsin. A  2 A 1 B 2 1 B C 2 2 2 C B ile C eşleşir. Yani toplamda 4.2 8 farklı seçenek vardır. Cevap : B  30) ÇÖZÜM: TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net Tüm ihtimalller 159, 168, 249, 267, 348, 357 dir (6 tane). Tamamının tek olduğu durumlar 159, 357 dir (2 tane). 2 Olasılık 6 3 1 tür. Cevap : B 3 31) ÇÖZÜM: Şekil II deki A köşesindeki açıların toplamı 360 dir. 360 O zaman bir A açısı 120 dir. 3 B köşesi için 9 tane üçgen gerekiyorsa, 360 Bir B açısı 40 dir. 9 Bu iki açının toplamı 120 40 160 dir. O halde C açısı 180 160 20 dir. 360 C köşesi için 18 tane üçgen gerekir. 20 Cevap : D 32) ÇÖZÜM: 2 2 2 2 2 Bir üçgenin hipotenüsü 2 br dir. Bu sebeple AD 5. 2 br dir. Şekil II’de ABD üçgeninde, AB 1, AD 5 2 olduğuna göre, 1 BD 5 2 (pisagor) 1 BD 50 BD 49 BD 7 br dir. 1 CD 7 olduğundan CD 6 br dir. Ceva p: C 33) TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: Şekil 2’deki küçük üçgen 9 -12 -15 üçgenidir. Küçük üçgen ile büyük üçgen arasında benzerlik var￾dır. 9 uzunluğu orta taban olduğu için, büyük üçgenin bu kısmı 18 olacaktır. 12 olan uzunluk, yamuğun da yüksekliği olacaktır. (Şekil II’de zemine denk gelmektedir.) Buna göre, yamuğun çevresi 9 12 18 15 54 br dir. Cevap : A 34) ÇÖZÜM: Havlunun kısa kenar uzunlukları aynı olduğu için alanları oranı uzun kenarların oranına eşittir. 5 Alanları oranı ise, şekil I’de mavi kısmın uzunluğu 4 5k, şekil II’de ise 4k dır. Şekil I’e göre, tüm havlunun uzunluğu 5k 5k 6 10k 6 cm dir. Şekil II’ye göre, tüm havlunun uzunluğu 4k 4k 12 3 8k 12 cm dir. İkisini birbirine eşitleyelim. 10k 6 8k 12 2k 6 k 3 tür. Havlunun uzunluğu 8k 12 24 12 36 cm dir. Cevap : D 35) ÇÖZÜM: TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net Alttaki dikdörtgenlerin kısa kenarı k olsun. Karenin bir kenarı 3k olur. 3k Üstteki dikdörtgenlerin eni olur. 2 Alttaki dikdörtgenlerin boyu u olsun. Üstteki dikdörtgenlerin boyu 3k u olur. Dikdörtgenlerin Üstteki bir Alttaki bir dikdörtgenin alanı dikdörtgenin alanı 2 alanları birbirine eşit ise, 3k u.k (3k u) 2 9k 3 uk uk 2 2 5uk 2 2 9 k k 2 u 9 5u 9k tir. Cevap : E k 5 36) ÇÖZÜM: İkizkenar yamuğun ikiz olan kenarlarına x diyelim. Oluşan üçgen eşkenar üçgen olduğundan, yukarıdaki gibi kenarları x olan küçük bir eşkenar üçgen oluşturabiliriz. Yamuğun içinde bir paralelkenar oluşur. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olması gerektiğinden 3 x ile 6 2x birbirine eşittir. 6 2x 3 x 3 3x x 1 dir. Bir yamuğun çevresi 6 x x 3 x x 9 2x 9 2 11 dir. Cevap : C 37) ÇÖZÜM: TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net 2 2 2 2 2 2 2 2 18.Mar Karenin bir kenarı x br olsun. EA x 6 br dir. AF x 9 br dir. EF 6 9 15 br dir. EAF üçgeninde pisagor yaparsak, (x 6) (x 9) 15 x 12x 36 x 18x 81 225 2x 30x 117 225 2x 30x 108 0 x 15x 54 0 (x 18)(x 3 ) 0 x 18 dir. Karenin çevresi 4.18 72 br dir. Cevap : C 38) ÇÖZÜM: Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 dir. Dış açısı da 60 dir. Dolayısıyla küçük üçgenlerin herbiri eşkenar üçgen￾dir. Bir kenarı a olsun. Çevreleri toplamı 3a 3a 3a 36 ise 9a 36 a 4 tür. Altıgenin çevresi 6a 6.4 24 br dir. Cevap: B 39) TYT 2020 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: 2 2 2 Küpün bir ayrıtı a olsun. Bir yüzeyinin alanı a olur. Küp çıkarıldığında, taban ve tavan alanlarından dolayı 2a lik bir alan eksilir; 4 yan yüzeyden dolayı da 4a lik bir alan eklenir. Bu yüzden 2 2 2 2 3 tüm alanda 2a lik bir artış meydana gelir. 2a 8 a 4 a 2 dir. İlk durumdaki tahta parçasının yükseklği 2 br dir. Taban kenarı ise 2.2 4 br dir. Hacmi 4 .2 16.2 32 br tür. Cevap : A 40) ÇÖZÜM: Prizmanın ayrıtları a, b, c olsun. Bir yüzeyinin alanı ab dir. ab.2 360 ab 180 dir. Başka bir yüzeyinin alanı ac dir. ac.4 360 ac 90 dır. Diğer yüzeyinin alanı bc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 dir. bc.5 360 bc 72 dir. Tüm yüzeylerinin alanı ab.ac.bc 180.90.72 a .b .c 18.10.9.10.18.4 (abc) 18 .10 .9.4 (abc) 18 .10 .6 (abc) (18.10.6) abc 18.10.6 1080 br tür. Cevap: E

Yorum yapın