Fonksiyonun Türevini Yorumlama

Soru Sor sayfası kullanılarak Türevin Anlamı konusu altında Fonksiyonun Türevini Yorumlama
ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU2.SORU

3.SORU


4.SORU5.SORU


Burdan sonraki sorular, Fen Lisesi Müfredatı için geçerlidir.

6.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.

 

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Telif: Çözümler, sitemiz tarafından hazırlanmış olup izinsiz yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

Fonksiyonun Türevini Yorumlama
Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin yerel ekstremum noktası yoktur? www.matematikkolay.net Yerel ekstremum noktası için fonksiyonun türev grafiğinde mutlaka +’dan -‘ye geçiş ya d : a tam Çözüm tersi geçiş olmalıdır. C şıkkındaki grafik pozitif alana hiç geçmemiş. Bu sebeple ekstremum noktası yoktur. A ve E şıkkında fonksiyonun direkt kendi grafikleri verilmiş. (Türevleri değil) Gözle bakıldığında yerel maksimum ve yerel minimum gibi ekstremum noktaları olduğu görülmektedir. Cevap: C şıkkı www.matematikkolay.net 6
www.matematikkolay.net Şekilde f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, f ‘( 3) f ‘(2) f ‘( 1) işleminin sonucu kaçt ır? 1 3 A) 0 B) C) 1 D) E) 2 2 2 : Çözüm www.matematikkolay.net ı ı ı ı ı f ( 3) f (2) f ( 1) f ( 3) değeri [-3,-2] aralığındaki fonksiyonun eğimine eşittir. 3 f ( 3) 3 tür 1 ı ı ı ı ı ı . f (2) değeri [1,3] aralığındaki fonkiyonun eğimine eşittir. 3 f (2) dir. 2 f ( 1) değeri [-2,1] aralığındaki fonksiyonun eğimine eşittir.Sabit fonksiyonun eğimi 0’dır. 3 3 f ( 3) f (2) f ( 1) 3 0 bulun 2 2 ur. 176
www.matematikkolay.net Yukarıda y f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) f ‘( 3) 0 B) f ‘(6) 0 C) f ‘(8) 0 D) f ‘(0) 0 E) f ‘(2) 0          f(x) ‘in kendisi grafikte verilmiştir. ,1 arasında f(x) azalıyor. A ve D şıkkı yanlış : . 1,5  Çözüm   arasında f(x) artıyor. E şıkkı yanlış. 5, arasında f(x) azalıyor. B şıkkı yanlış. Cevap: C  202
Yukarıda y f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f ‘(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? www.matematikkolay.net   f(x) ‘in kendisi grafikte verilmiştir. , 1 arasında azalandır. f ‘(x) x 1’de yerel minim : um  Çözüm       vardır. f ‘( 1) 0 1,3 arasında ar tandır. f ‘(x) x 3’ te yerel maksimum vardır. f ‘(3) 0 3,6 arasında azalandır. f ‘(x) x 6’da yerel minimum vardır. f ‘(6) 0 6, arasında ar tandır. f ‘(x) Bunların gösterild  iği şık D şıkkıdır. Cevap: D 203
www.matematikkolay.net   x R 0 için tanımlı f fonksiyonu x 1 f(x) 1 x biçiminde veriliyor. Buna göre, I. f in x 1 apsisli nok  tada yerel maksimumu vardır. II. f fonksiyonu ( 1, 0) aralığında azalandır. III. y 2, f in yatay asimptot doğrusudur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III www.matematikkolay.net x 1 f(x) 1 x x 1 1 x 1 için f(x) 1 1 1 x x :  Çözüm       2 2 1 2 tir. x 1 f ‘(x) , 1 aralığında ar tandır. x x 1 1 1 x 1 için f(x) 1 1 1 tir. x x x 1 f ‘(x) 1, aralığında azalandır. x II.öncül doğrudur. x 1 n      x x x oktasında türevi olmasa da ar tanlık tan azalanlığa geçtiği için burada yerel maksimum vardır. I. öncül doğrudur. x 1 lim 1 1 0 , x x 1 x 1 lim 1 lim 1 1 1 2 x x y 0                          ve y 2 doğruları yatay asimptotlardır. III.öncül de doğrudur. 142
www.matematikkolay.net x f(x) x.e fonksiyonu için I. x (1, ) için f(x) fonksiyonu azalan fonksiyondur. II. x ( 4, 0) için    f(x) fonksiyonu ar tan fonksiyondur. 1 III. A 1, noktası f(x) fonksiyonunun yerel mak – e simum noktasıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III       D) II ve III E) I, II ve III www.matematikkolay.net   x x x x x f(x) xe birinci türevini incelemeliyiz. f ‘(x) 1.e x. e f ‘(x) e x.e 0’a eşitleye : Çözüm   x x x 0 0 rek esktremum noktaları bulalım. f ‘(x) e x.e 0 e 1 x 0 x 1 dir. Kritik noktamız 1 dir. x 1’den küçük olursa, örneğin 0 gibi f ‘(0) e 0.e 1 0 1 dir. Yani po   1 zitif Türev pozitif ise fonksiyon ar tandır. x 1 için f ‘(x) ar tandır. x 1 için f ‘(x) azalandır. x 1 noktasında f(x) ar tanlık tan, azalanlığa geçiyor. O halde x 1’de yerel maksimum vardı           x 1 r. 1 1 x 1 için y x.e 1.e dir. 1, noktası. e e O halde tüm öncüller doğrudur. Cevap: E       141

 

 

 

 

Yorum yapın