Trigonometri-1

GENİŞ AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI (DAR AÇIYA İNDİRGEME)

İlk verilen açı, esas ölçü dışında ise esas ölçüsü alınır.


x açısının dar açı olduğu kabul edilerek  trigonometrik oranın işaret tespiti yapılır. Eğer negatifse, başa – işareti konacaktır.  

\displaystyle 90{}^\circ ya da \displaystyle \frac{\pi }{2} nin tek katlarında sinüs ile kosinüs, tanjant ile kotanjant yer değiştirir.  

\displaystyle 90{}^\circ ya da \displaystyle \frac{\pi }{2} nin çift katlarında fonksiyonların adı aynı olur.

Örnek:  cos(90+x)=?

90+x açısı 2.bölgededir. 2.bölgede kosinüs (-) dir. Dolayısıyla başa (-) işareti gelecektir.

90 açısı da 90’ın 1 katıdır(tek katı). Dolayısıyla kosinüs, sinüse dönüşecektir. O halde,

cos(90+x)=-sinx  tir.

Örnek:  tan(180+x)=?

180+x açısı 3.bölgededir. 3.bölgede tanjant (+) dır. 

180 açısı da 90’ın 2 katıdır(çift katı). Dolayısıyla fonksiyonun adı değişmeyecektir. O halde,

tan(180+x)=tanx  tir.

Örnek:  cos(210)=?

Çözüm

210=180+30 olarak düşünebiliriz. 180+x açısı 3.bölgededir. 3.bölgede kosinüs (-) dir. 

180 açısı da 90’ın 2 katıdır(çift katı). Dolayısıyla fonksiyonun adı değişmeyecektir. O halde,

cos(180+30)=-cos30 dur. \displaystyle \cos 30=\frac{{\sqrt{3}}}{2} olduğundan, cevap \displaystyle -\frac{{\sqrt{3}}}{2} dir.

Örnek: \displaystyle \tan \left( {2\pi -\alpha } \right)=?

Çözüm

\displaystyle {2\pi -\alpha } açısı 4.bölgededir. 4.bölgede tanjant (-) dir. 

\displaystyle {2\pi } açısı da \displaystyle \frac{\pi }{2}‘nin 4 katıdır(çift katı). Dolayısıyla fonksiyonun adı değişmeyecektir. O halde,

\displaystyle \tan \left( {2\pi -\alpha } \right)=-\tan \alpha dır.

Örnek: \displaystyle \sin \left( {\frac{{21\pi }}{4}} \right)=?

Çözüm

\displaystyle \frac{{21\pi }}{4} ün esas ölçüsünü bulalım. Paydanın 2 katı 8 dir. 21’in 8’e bölümünden kalan 5 tir. O halde \displaystyle \sin \left( {\frac{{5\pi }}{4}} \right) ü bulacağız.

\displaystyle \frac{{5\pi }}{4}=\pi +\frac{\pi }{4} olarak yazabiliriz.  \displaystyle \pi +x açısı 3.bölgededir. Bu bölgede sinüs (-) dir.

\displaystyle \pi açısı \displaystyle \frac{\pi }{2} nin çift katı olduğundan fonksiyonun adı değişmez. O halde, –\displaystyle \sin \left( {\frac{\pi }{4}} \right) ü elde ederiz. O da –\displaystyle \frac{{\sqrt{2}}}{2} dir.

Not:  Sadece \displaystyle \cos (-\alpha )=\cos \alpha eşittir. Diğerleri (\displaystyle \sin (-\alpha ),\text{ tan}(-\alpha ),\text{ cot}(-\alpha )) eksilisine (-) eşittir.

Örnek: \displaystyle \frac{{\sin (-30)}}{{\cos \left( {-60} \right)}}=?

Çözüm

\displaystyle \frac{{\sin (-30)}}{{\cos \left( {-60} \right)}}=\frac{{-\sin (30)}}{{\cos \left( {60} \right)}}=\frac{{-\frac{1}{2}}}{{\frac{1}{2}}}=-1 dir.

Alıştırma 9

Çözüm

Not:  \displaystyle \alpha +\beta =90{}^\circ ise \displaystyle \text{tan}\alpha =\cot \beta ve \displaystyle \text{sin}\alpha =\cos \beta dir.

Örnek: tan17=cot73, sin12=cos78, \displaystyle \tan \frac{\pi }{6}=\cot \frac{\pi }{3}

Alıştırma 10

Çözüm

Alıştırma 11

Çözüm

Alıştırma 12

Çözüm