Diziler

DİZİ KAVRAMI


ARİTMETİK DİZİLER


GEOMETRİK DİZİLERToplam Sembolü


Fibonacci


Konu ile ilgili Çözümlü Sorular veya Daha Fazlası için Tıkla
Diziler Konu Anlatımını pdf indir
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

DİZİLER KONU NOTLARI www.matematikkolay.net Dizi Kavramı n 1 2 n Tanım kümesi pozitif tam sayılar olan her fonksiyona denir. Yani (a ) dizisinde n sayısı 1 den başlar. 1.terim a 2.terim a … n.terim a dir. dizi 2 Gerçek sayı dizisinin tanım kümesi Z dır. 5 de n yerine 4 yazamayız. Bu sebeple dizi n 4 belirtmez. 11 de n yerine rahalıkla 1, 2, 3, … gibi pozitif n 1 tam sayıları yazabiliri Not : Örnek : z. Dolayısıyla bir dizi belirtir. n n’ye bağlı olmayan, her terimi eşit olan diziye sabit dizi denir. (a ) 5 Her terimi 5 tir. Not : Örnek : Kesirli bir ifadenin sabit olması için, aynı dereceli terimlerin katsayıları arasındaki oran birbirine eşit olmalıdır. an b a b k sabit ise dir. cn d c d Not : n n n n Eşit dizilerin genel terimleri birbirine eşittir. (a ) 3n y ve (b ) xn 5 olsun. (a ) (b ) ise x 3 ve y 5 tir. Not : Örnek : n 1 n Bir terimin, kendinden önceki terimlerle ifade edildiği dizilere indirgemeli diziler denir. a a 4 Not : Örnek : 2 3 2 n n 3 2 n n Dizilerin genel terimleriyle 4 işlem yapılabilir. (a ) 6 n ve (b ) n 3n 5 olsun. (a ) (b ) n 2n 11 dir. Not : Örnek : 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 3 3 4 5 1 den n’ye kadar olan sayıların toplamı şeklinde ifade edilen sayılara denir. n(n 1) Bu dizinin genel terimi dir. 2 1, 3 , 6 , 10 , 15 , … 1, 4, 9, Not : üçgensel sayılar 2 ardışık kar üçgen sayılar … tam kare sayılar şeklinde giden sayılara da denir. Bu dizinin genel terimi de n dir. Ayrıca, ardışık iki üçgensel sayının toplamı bir kare sayıdır. 6 10 16 kare sayılar Örnek : e sayı ARİTMETİK DİZİLER n 1 n ortak fark n 1 n Ardışık iki terimi arasındaki farkın eşit olduğu dizilere aritmetik diziler denir. a a d yazabiliriz. Genel terimi a a (n 1).d dir. (a ) 1, 4, 7, 11, …, 2 3n , … bir ari Örnek : tmetik dizidir. Ardışık iki terimi arasındaki fark eşittir (3). www.matematikkolay.net 5 7 7 5 Bir aritmetik dizide x. ve y. terimleri biliyorsak, ortak farkı şu şekilde hesaplayabiliriz. a 6 ve a 10 olsun. a a 10 6 4 d 2 dir. 7 5 2 2 Not : Örnek : y x 100 106 1 Bir aritmetik dizide ortak farkı biliyorsak, y.terimi x.terimden bulabiliriz. a a (y x).d dir. a 212 ve d 5 olsun. a ? a Not : Örnek : 06 212 (106 100).5 212 30 242 dir. n p n p n n p n p n 4 Aritmetik dizide bir terim, kendinden eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortalamasına eşittir. a a a 2 Veya şu şekilde de yazabiliriz: a a 2a dir. a 10 v Not : Örnek : 8 6 e a 12 olsun. 10 12 a 11 dir. 2 1 n 2 n 1 3 n 2 Sonlu bir aritmetik dizide, baş tan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin toplamı birbirine eşittir. a a a a a a … Ayrıca indisleri toplamı eşit olan iki terimin toplamı da birbiri Not : x y p k 100 5 95 10 ne eşittir. x y p k ise a a a a dır. a a a a dur. Örnek : n 1 n n 1 n 1 Aritmetik dizide ilk n terim toplamı n S a a dir. 2 a yerine a (n 1)d yazarak formülü değiştirebiliriz. n S 2a (n 1)d olur. 2 1 5 9 13 17 ? İlk terim 1 Ortak f Not : Örnek : 5 5 arkı 4 2.1 (5 1).4 2 16 45 2 2 Terim sayısı 5 Ardışık sayılarda, Son Terim İlk Terim Terim Sayısı= 1 dir. Artış Miktarı Not : GEOMETRİK DİZİ n 1 n ortak çarpan n 1 n 1 n Ardışık iki terimi arasındaki oranın eşit olduğu dizi￾lere geometrik diziler denir. a r yazabiliriz. a Genel terimi a a .r dir. 1, 3, 9, 27, 81, 243, 3 , … Örnek : p k p k 7 12 5 Bir geometrik dizide, p. ve k. terimler arasında a a .r bağıntısı vardır. a a .r dir. Not : Örnek : 2 p p k p k 2 5 2 8 Geometrik dizide bir terimin karesi, kendinden eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir. a a .a dır. (a ) a .a dir. Not : Örnek : www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: 1 n 2 n 1 3 n 2 Sonlu bir geometrik dizide, baş tan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin çarpımı birbirine eşittir. a a a a a a … Ayrıca indisleri toplamı eşit olan iki terimin çarpımı da birbiri Not : x y p k 9 11 8 12 ne eşittir. x y p k ise a a a a dır. a .a a .a dir. Örnek : n n 1 6 Geometrik dizide ilk n terim toplamı 1 r S a dir. (r 1) 1 r 1 2 4 8 16 32 ? İlk terim 1 1 2 63 Ortak çarpan 2 1 63 tür. 1 2 1 Terim sayısı 6 Not : Örnek : TOPLAM SEMBOLÜ Üst Sınır indis Alt sınır n 1 2 3 n k k 1 Dizinin kuralı n k k k 1 5 k 1 a a a … a toplamını a olarak ifade edebiliriz. k 1 den n’e kadar a terimlerinin a toplamıdır. Mesela 2k 2 4 6 8 10 d ur. 0’a yakın- laşır n n k 1 1 1 k 1 k n k 1 Geometrik dizilerde ortak çarpan r 1 olursa, bu dizinin toplamı gerçek bir sayıya yakınlaşır. n sonsuza gittikçe, 1 r a a .r olur. 1 r 1 r 1 ? 2 Not : Örnek : k k 1 1 1 2 1 olur. 2 1 1 2 Fibonacci n İlk iki terimi 1 olup; daha sonraki her terimin, kendinden önceki iki terimin toplamı şeklinde olan diziye denir. Parçalı fonksiyon olarak aşağıdaki gibi yazabiliriz. 1 n 1,n 2 F Fibonacci dizisi n 1 n 2 F F n 2 Buna göre, Fibonacci dizisini açarak yazalım. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 21, 34, 55, 89, … şeklindedir.