Vektörler LYS Konu Anlatımı | Matematik

Vektörler (LYS)


Standart Birim Vektörler
Düzlemde bir O noktası ve başlangıç noktaları O olan birbirine dik  birim vektörleri verilsin.  üçlüsünün oluşturdupu yapıya dik koordinat sistemi denir. O noktasına sistemin orijini,  ye birim vektörler, bu vektörleri taşıyan doğrulara koordinat sisteminin x ve y eksenler, denir.

Dik koordinat sisteminde alınan herhangi bir P noktası için  vektörünün  nin lineer bileşimi olarak gösterimi x ve y değerlerine P noktasının koordinatları denir ve P(x, y) biçiminde gösterilir.

Konum Vektörü

Başlangıç noktası orjin olan vektöre konum (yer) vektörü denir.

İki Vektörün İç Çarpımı

Bir Vektörün Uzunluğu


İki Vektör Arasındaki Açı

Kosinüs Teoremi 

Birbirine dik olan vektörlerin iç çarpımı 0 dır.


Birbirine paralel iki vektöre lineer bağımlı vektörler denir.

Dik İzdüşüm Vektörünü Bulma AşamalarıBir vektörün, başka bir vektör üzerine dik izdüşümü alındığında bu iki vektör arasındaki açının dar veya geniş olmasına göre dik izdüşüm vektörünün yönü farklılık gösterir.


Bir Vektörün Başka Bir Vektör Üzerine Dik İzdüşümü

Doğrunun Vektörel Denklemi

Doğrunun Parametrik Denklemi

Doğrunun Kapalı Denklemi

İki Noktadan Geçen Doğrunun Denklemi

Normal Vektörü

İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

İki Doğru Arasındaki Uzaklık