Mantık Çıkmış Sorular ve Çözümleri | Matematik

Mantık Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Bu bölümde Mantık ile ilgili çıkmış 5 adet soru bulunmaktadır. Sorularınızı çözdükten sonra “Doğru Cevap” seçeneğine tıklayarak doğru şıkkı görebilirsiniz. Eğer soruları çözmekte zorlanırsanız; kolay anlaşılır detaylı çözümlere “Çözüm için Tıklayınız” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. İyi Çalışmalar…

SORULAR


1.SORU

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


2.SORU

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


3.SORU

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


4.SORU

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


5.SORU

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız

 

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.SORU ÇÖZÜMLERİ


5.ÇÖZÜM

Soruyu Gör

 


4.ÇÖZÜM

Soruyu Gör Sonraki Soru


3.ÇÖZÜM

Soruyu Gör Sonraki Soru


2.ÇÖZÜM

Soruyu Gör Sonraki Soru


1.ÇÖZÜM

Soruyu Gör Sonraki Soru

Eğer çözümler konusunda anlaşılmayan bir yer görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.

Mantık Çıkmış Sorular http://www.matematikkolay.net/cozumlu-testler/mantik-cikmis-sorular-ve-cozumleri 1.SORU   p, q ve r önermeleri için p q r önermesinin yanlış olduğu biliniyor. Buna göre, I. p q II. q r III. r p önermelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Ya        lnız III D) I ve III E) II ve III 2017 LYS 1 1 0 1 0 0 0 0 Çözüm: (p q) r 0 (p q) 1 ve r 0 olmalıdır. (p q) 1 (p q) Şimdi öncülleri inceleyelim. I. p q 1 her zaman doğrudur. II.q r bu önerme q’nun 1 olduğunda yanlış olacaktır. III.r p bu önerme her zam                  an doğru olacaktır. Doğru Cevap : D Şıkkı 2.SORU   X, Y ve Z birer küme olmak üzere, X Y ve X Z ise Y Z ‘ dir. önermesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi, bu önermenin yanlış olduğunu gösteren bir örnektir? X Y Z A) {1} {1} B) {1} {1,2} {2} C) {1} {1,2        } D) {1} {2} {1,3} E) {1} {1,2} {1,3} 2014 YGS “X kümesi Y ve Z’nin alt kümesi ise Y kümesi de Z’nin
alt kümesidir şeklinde bir önermede bulunulmuştur.” Bu önerme aslında doğru bir önerme değildir. Şıklarda da bunun doğru olmadığını gösteren bir örnek istenmektedir. A,B,C,D şıklarındaki örnekler, önermenin yanlış olduğunu gösteremiyor. E şıkkına bakarsak; {1} kümesi hem {1,2} hem de {1,3} kümesinin alt kümesidir. Ancak {1,2} kümesi, {1,3} kümesinin alt kümesi değildir. E şıkkı bu önermenin hatalı olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Cevap: E 3.SORU p: 3 5 8 q: 5 3 2 r : 3. 5 15 önermeleri veriliyor. Buna göre, aşağıdaki bileşik önermelerden hangi – si doğrudur? A) p (r q) B) (p q) r C) r (p q) D) p (r q)                E) p (q r) 2013 YGS   Mantık Çıkmış Sorular http://www.matematikkolay.net/cozumlu-testler/mantik-cikmis-sorular-ve-cozumleri 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 Çözüm: 3 5 8 eşitliği hatalıdır. p 0 dır. 5 3 2 yanlıştır. q 0 dır. 3. 5 15 doğrudur. r 1 dir. O halde şıklara bakalım. A) p (r q) 0 1 0 dır. B) (p q) r 0 1 0 dır. C) r (p q)                          0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 dır. D) p (r q) 0 0 0 dır. E) p (q r) 0 0 1 dir. Cevap: E             4.SORU p: a 0 q: a b 0 r : a.b 0 önermeleri veriliyor. Buna göre, aşağıdaki koşullu önermelerden hangi – si doğrudur? A) r p B) p r C) q p D) p q E) q r          2011 YGS Çözüm: Şıklara sırasıyla bakalım. A) r p a.b 0 ise b ikisinden biri 0 olmak zorundadır. a 0 diye bir kesinlik yok. B) p r a 0 ise, a.b 0 olur. Kesin doğru. Cevap B C) q p a b 0 ise, a 0 diye kesin bir şe           y söyleyemeyiz. D) p q a 0 ise , a b 0 diye kesin bir şey söyleyemeyiz. E) q r a b 0 ise, a.b 0 diye kesin bir şey söyleyemeyiz. Cevap: B         5.SORU p, q ve r önermelerinin değilleri sırasıyla p’, q’, r’ ile gösterildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi p q q r önermesine denktir. A) p’ q’ q’ r’ B) p’ q’ q’ r’ C) p’ q’ q’ r’ D) q’ r’ p’ q’ E) q’ r’ p’ q’                   (2010 YGS)     p q önermesinin karşıt tersi q’ p’ Bir önermenin karşıt tersi, kendisine denktir. p q q’ p’ O hald Çözüm: p q q r ifadesinin karşıt ter sini alırsak; q e; s r ‘ p q ‘ q’ r’ p’ q’ elde ederiz. C oruda verile e n v               ap: E

Yorum yapın